Nieuws
donderdag, 04 mei 2023

Bezorgdheid over verengelsing KU Leuven terecht

De studentenvereniging KVHV schreef een open brief waarin de toenemende verengelsing van de KU Leuven wordt aangeklaagd. “De brief werd mede-ondertekend door enkele professoren, wat aangeeft dat de bezorgdheid ook leeft bij het academisch personeel”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Deze bezorgdheid is dan ook meer dan terecht. Onderwijsminister Weyts moet de problematische trend naar meer verengelsing aan de KU Leuven en aan de andere universiteiten aan banden leggen.”

In een brief van studentenvereniging KVHV wordt aangeklaagd dat de Leuvense universiteit bij haar taalbeleid meer oog lijkt te hebben voor de internationale uitstraling van de universiteit en de daaraan samenhangende financiële voordelen dan voor de Vlaamse studenten die er les volgen. De internationalisering zou vooral de PR van de universiteit ten goede komen en geld in het laatje moeten brengen dankzij een toenemende instroom van buitenlandse studenten. Kortom: het Nederlands wordt dus aan de kant geschoven voor winstbejag en prestige. 

De studentenvereniging wijst ook op de nadelen die de verengelsing met zich meebrengt. In dat verband vermeldt ze het onmiskenbare rendementsverlies bij het les volgen in een vreemde taal en de lagere studiesnelheid bij het studeren in een vreemde taal. Ook voor de lessen zelf is er (onnodig) kwaliteitsverlies. Docenten kunnen de leerstof immers niet even goed overbrengen in het Engels als in hun eigen taal en het Engels van veel docerende professoren is bovendien ondermaats. “De brief werd dan ook mede-ondertekend door enkele professoren”, zegt Slagmulder. “Deze bezorgdheid is meer dan terecht. Verengelsing leidt tot kwaliteitsverlies, maar ook tot een depreciatie van onze eigen taal.” 

“Weyts moet de grieven van de studenten ernstig nemen”

De Vlaamse studentenvereniging wijst in de brief ook op de wettelijke waarborgen die het Nederlands aan de universiteit zouden moeten beschermen. “Voor Engelstalige vakken is het volgens de Codex Hoger Onderwijs verplicht een expliciete motivatie te geven waarom dat vak beter in het Engels dan het Nederlands wordt gegeven”, aldus Slagmulder. “In het merendeel van deze vakken is deze motivatie echter niet te vinden. Ook de plicht om voor iedere Engelstalige opleiding een Nederlandstalige 'spiegelopleiding' te hebben, met maximum 50 procent anderstalige vakken lapt de KU Leuven aan haar laars. Ook in de Nederlandstalige opleidingen worden vakken in realiteit in het Engels gegeven.”

Het Vlaams Belang roept Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om de grieven van de studenten ernstig te nemen. “Weyts moet ervoor zorgen dat studenten die hun lessen aan de KU Leuven in het Nederlands willen volgen dit ook kunnen”, besluit Slagmulder. “Daarnaast moet hij de problematische trend naar meer verengelsing aan de KU Leuven en aan de andere universiteiten aan banden leggen.”