Nieuws
maandag, 12 feb 2024

Bindende taaltest en taalbadklassen nodig voor Nederlandsonkundige leerlingen

Foto: iStock. Bindende taaltest en taalbadklassen nodig voor Nederlandsonkundige leerlingen

Afgelopen herfst gebeurde voor de derde maal sinds de invoering ervan in 2021 een afname van de Koala-screening bij de vijfjarige kleuters. Uit de resultaten van deze afname die vandaag werden bekendgemaakt blijkt dat dit schooljaar zo’n 11 procent van de kinderen een oranje score haalde en dus onvoldoende Nederlands kent om naar het lager te kunnen doorstromen. Zo’n 4 procent haalde met een rode score een nog slechter resultaat. De cijfers liggen in lijn met deze van de vorige afnames. 

Ondanks de ogenschijnlijke stagnatie is volgens Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers de situatie uiterst zorgwekkend. “15 procent die onvoldoende Nederlands kent, dat is in absolute cijfers zo’n 10.800 vijfjarige kleuters die je in een half jaar extra moet bijspijkeren”, zegt het Vlaams Parlementslid. “Koala meet de ondergrens en is dus geen instrument om werkelijke beginnende geletterdheid te gaan meten. En de recente anderstalige nieuwkomers worden niet eens meegerekend.”

Volgens het Vlaams Belang is het verre van duidelijk of de Koala-screening effectief zoden aan de dijk brengt.  Scholen hebben na het afnemen van de screening de vrijheid om te beslissen welk gevolg ze eraan geven. “Taalremediëring bij vijfjarigen is dan ook maatwerk”, zegt Beckers. “Maar zonder opvolgscreening of opvolgtest kunnen we niet weten of de aanpak van de school werkte. De klassenraad beslist zelf zonder rapportering aan de overheid of een kind al dan niet mag overgaan naar het lager onderwijs. En zelfs dan nog kan die beslissing van de klassenraad overruled worden door de ouders.”

“Het Vlaams Belang wil bindende taaltesten invoeren in de derde kleuterklas”

Minister Weyts kondigde bij de begrotingsopmaak 2024 aan om een onderzoek uit te voeren bij leerkrachten van het eerste leerjaar over de kennis van het Nederlands van hun leerlingen. “Dat is ook weer typisch Weyts: een taalscreening onder de misleidende naam “test” met grote trom aankondigen en invoeren zonder echte opvolging vanuit het Vlaamse niveau”, aldus Beckers. “Om dan pas drie jaar na die invoering een enquête te doen bij de leraren, op een moment waarop de regering ontslagnemend zal zijn.”

Het Vlaams Belang wil bindende taaltesten invoeren in de derde kleuterklas. Na de initiële Koala-screening moet er in mei ook een echte taaltest komen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kennen moeten dan een jaar extra in de derde kleuterklas blijven of worden doorverwezen naar een taalbadklas. Daarom wil Vlaams Belang ook aparte taalbadklassen in het lager onderwijs invoeren. Deze zouden zowel de leerlingen uit het derde kleuter die onvoldoende Nederlands kennen, maar wel cognitief sterk genoeg zijn om al in het lager te zitten alsook de zij-instromende anderstalige nieuwkomers intensief kunnen begeleiden met het oog op instroom in de gewone klas. Deze maatregelen komen niet enkel onze scholen en leraren, maar ook de allochtone leerlingen ten goede.