Persberichten
woensdag, 03 mei 2023

Bpost wel degelijk probleem van minister De Sutter

Twee kabinetsmedewerkers van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) onderhandelden met Bpost over het beheerscontract, terwijl ze op de loonlijst van het postbedrijf stonden. “Dit doet ernstige vragen rijzen over hun onafhankelijkheid en de mate waarin ze hun job degelijk konden uitvoeren”, reageert Kamerlid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang) die aankondigt de minister hierover aan de tand te zullen voelen. “De externe audit die vorige week door de regering besteld werd, zal ook de verhouding tussen het kabinet en Bpost moeten onderzoeken.”

De medewerkers werden gedetacheerd naar het kabinet in het najaar van 2020 op vraag van minister De Sutter. Daar waren ze verantwoordelijk voor de dagelijkse contacten en onderhandelingen die het kabinet met Bpost voerde, maar ze bleven er wel loon van ontvangen. Dat nieuws berichtte De Tijd vandaag. Volgens de krant was het bovendien op uitdrukkelijk vraag van het kabinet-De Sutter dat beide medewerkers op de loonlijst van Bpost bleven.

“De externe audit die vorige week door de regering besteld werd, zal ook de verhouding tussen het kabinet en Bpost moeten onderzoeken”

De woordvoerder van De Sutter stelt dat “om alle belangenvermenging te vermijden” de twee “vanaf juni op de payroll van het kabinet komen.” Het Vlaams Belang reageert vernietigend op die boodschap. “Hiermee geeft de minister eenvoudigweg toe dat minstens een schijn van belangenvermenging werd getolereerd én zelfs aangemoedigd”, aldus Dewulf. “Het was net op vraag van De Sutter zelf dat ze eerst op de loonlijst bleven staan.” 

Bpost ligt al langer onder vuur. Een interne audit bracht aan het licht dat er illegale marktafspraken werden gemaakt over het krantenbedelingscontract. Het Vlaams Belang eist al langer dat de subsidiëring van de krantenbedeling, die 175 miljoen euro per jaar kost, volledig op de schop gaat. Vorige week nog stelde De Sutter dat de problemen bij Bpost niet “het probleem van één dossier of één minister, en zelfs niet van één legislatuur” is. “Maar wat vandaag aan het licht komt, is wel degelijk het probleem van één minister”, besluit Dewulf die aankondigt de minister hierover te zullen ondervragen. “De externe audit die vorige week door de regering besteld werd, zal ook de verhouding tussen het kabinet en Bpost moeten onderzoeken.”