Nieuws
vrijdag, 10 feb 2023

Burgerpanels goedgekeurd: “loze praatbarakken”

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van burgerpanels. Het Vlaams Belang stemde tegen dit voorstel. “In een goed werkende parlementaire democratie zou er eigenlijk geen nood moeten zijn aan burgerpanels”, zegt federaal fractieleider Barbara Pas. “De enige echte representatieve burgerbevragingen zijn ten eerste verkiezingen en ten tweede referenda. Het is ook bijzonder opmerkelijk dat uitgerekend de Vivaldi-regering, die tegen de duidelijke signalen van de Vlaamse kiezers in, in het zadel kwam, met burgerpanels op de proppen komt.”

Gisteren werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp goedgekeurd dat het mogelijk maakt om burgers, die geen politicus zijn en ook niet noodzakelijk tot een politieke partij horen, uit te loten voor deelname aan gemengde commissies en burgerpanels. Die laatste zullen uitsluitend bestaan uit gelote burgers en in de gemengde commissies zullen zowel parlementsleden als gelote burgers zetelen. Het is de bedoeling dat die het parlement zullen bijstaan met advies. Met dit wetsontwerp van ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) wil de Vivaldi-regering de kloof met de burgers verkleinen en hen nauwer betrekken bij de politiek. Voor de thema’s die er aan bod zullen komen, wordt onder meer gekeken naar het verslag van de burgerbevraging ‘Een land voor de toekomst’. Het Vlaams Belang vindt dat men in de eerste plaats moet luisteren naar de verkiezingen en in de tweede plaats naar referenda. Die laatste zijn in dit land nog altijd grondwettelijk verboden. De partij diende een wetsvoorstel in om dit mogelijk te maken, maar dit werd door de Vivaldipartijen weggestemd.

“Ik ben grote voorstander van een participatieve democratie, maar in een goed werkende parlementaire democratie zou er eigenlijk geen nood moeten zijn aan burgerpanels”, zegt Pas. “In een echte democratie worden de burgers immers afdoende vertegenwoordigd door de volksvertegenwoordigers. Dat de regering met zo’n initiatief op de proppen komt, is een teken aan de wand en erkenning dat de parlementaire democratie in dit land niet naar behoren functioneert.”

“Uitgelote burgerpanels zijn even onzinnig en contraproductief als de eerdere burgerbevraging van minister Verlinden”

“Het is bijzonder cynisch dat dezelfde partijen die doelbewust één op de vijf Vlamingen uitsluiten van het debat en van de politieke besluitvorming, nu pleiten voor burgerpanels”, aldus Pas. “Dit is dan ook een zwaktebod om niet te moeten nagaan waarom er nood is aan meer dialoog met de bevolking en meer inspraak van de burgers. Het is ook bijzonder opmerkelijk dat uitgerekend de Vivaldi-regering, die tegen de duidelijke signalen van de Vlaamse kiezers in, in het zadel kwam, hiermee op de proppen komt.” 

De uitgelote burgerpanels zijn volgens het Vlaams Belang even onzinnig en contraproductief als de eerdere burgerbevraging van minister Verlinden. “Slechts 0,18 procent van de burgers nam eraan deel, wat een ronduit beschamend resultaat was voor een paars-groene ploeg van 11 miljoen”, besluit Pas. “Nu wil men een nieuw rondje dure bezigheidstherapie met loze praatbarakken, waaruit de meerderheid zelf zaken kan weerhouden die haar bevallen, terwijl ze andere aanbevelingen of opmerkingen waar zij kritisch tegenover staat even makkelijk kan negeren.”