dinsdag, 14 mrt 2023

Capaciteitstarief: “Gevolg van nefast elektrificatiebeleid Vlaamse regering”

Het Vlaams Belang blijft zich kanten tegen het capaciteitstarief dat werd ingevoerd op 1 januari. “Het schijnproces tegen het nieuwe tarief bracht zoals verwacht geen zoden aan de dijk, maar dat verandert niks aan ons verzet tegen dat fundamenteel onrechtvaardige tarief”, zegt Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy. Na een op de valreep opgestarte rechtszaak verloren te hebben tegen het capaciteitstarief, wil Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) nu de bevoegdheden van de Vlaamse energieregulator VREG laten inperken. “Demir weigert in te zien dat haar eigen klimaatbeleid een groter probleem is dan de VREG.”

Begin deze maand oordeelde een Brusselse rechter dat het proces dat minister Demir in allerijl opstartte tegen het capaciteitstarief veel te laat werd ingesteld. De Vlaamse regering moest volgens de rechtbank in 2020 al gehandeld hebben, toen de VREG de beslissing nam om het capaciteitstarief in te voeren. Het tarief zorgt ervoor dat een deel van de stroomfactuur niet langer wordt berekend op basis van de hoeveelheid elektriciteit die je verbruikt, maar op basis van het zogenaamde ‘piekverbruik’. Dat zou moeten voorkomen dat er te veel elektriciteit op hetzelfde moment wordt verbruikt en het onaangepaste stroomnet overbelast raakt. “Al gauw bleek dat de invoering ervan zou leiden tot een stijging van de energiefactuur met maar liefst 100 euro voor heel wat gezinnen”, zegt Van Rooy. “Wij hebben ons er dan ook van in het begin principieel tegen verzet.”

“Demir weigert in te zien dat het fundamentele probleem bij haar eigen klimaatbeleid ligt”

Demir kondigde na het mislukte proces aan dat ze de bevoegdheden van de VREG wil inperken tot een strikt minimum. “De taken en bevoegdheden van de VREG verdienen zeker een discussie”, zegt Van Rooy. “Maar Demir weigert in te zien dat het fundamentele probleem bij haar eigen klimaatbeleid ligt. De razendsnelle en ondoordachte elektrificatie die de minister dwangmatig wil doorvoeren tegen alle alarmsignalen in, is net de hoofdreden dat de regulator zaken zoals het capaciteitstarief ontwerpt en invoert.” Eind februari waarschuwde de VREG nog dat de capaciteit van het huidige elektriciteitsdistributienet ontoereikend is. Onze huidige energie-infrastructuur kan de vele nieuwe zonnepanelen en verhoogde nood aan stroom dus niet aan. “De focus moet liggen op geleidelijke investeringen in het distributienet”, aldus Van Rooy. “We eisen dat de Vlamingen keuzevrijheid hebben inzake elektrificatie, zodat ze niet voor de zoveelste keer in hun portemonnee worden geraakt.”

Het Vlaams Belang klaagde ook nogmaals de verplichte installatie van de digitale meter aan. Zeker 13.000 Vlaamse gezinnen weigeren die momenteel, om diverse redenen. Als het van Demir afhangt kunnen zij binnenkort allemaal vervolgd worden. Eerst zal Fluvius hen twee ingebrekestellingen sturen, één van 273 euro en daarna één van 295 euro. Bij aanhoudend verzet, zal men voor de rechter moeten verschijnen. “Als men dan nog steeds weigert om de digitale meter te laten plaatsen, zal Fluvius gedwongen worden om, desnoods met een deurwaarder en een slotenmaker, de digitale meter te plaatsen,” zei de minister. “Compleet onaanvaardbaar”, stelt Van Rooy. “We leven nog altijd niet in een communistisch land waar de overheid gewoon woningen binnendringt om tegen de wil van de eigenaars in iets te installeren.” 

Of het nu over de warmtepomp, de elektrische auto of de digitale meter gaat: “telkens opnieuw wordt duidelijk dat het Vlaams Belang de enige partij is die de (keuze)vrijheid van de Vlamingen respecteert”, besluit Van Rooy.