Nieuws
donderdag, 22 dec 2022

‘CBDC’: “Waarom willen ze cash geld digitaliseren?”

Foto: iStock. ‘CBDC’: “Waarom willen ze cash geld digitaliseren?”

Kilometers rijden voor een geldautomaat. Een realiteit die steeds wijdverspreider wordt. Nergens is het zo moeilijk om cash geld af te halen als in Vlaanderen. Waar het in de buitengebieden reeds moeilijk was, beginnen de geldautomaten nu ook te verdwijnen in de randsteden en gemeenten. Opmerkelijk, gezien Vlaanderen tot een van de meest dichtbevolkte regio’s van de EU behoort. Deze EU zelf is echter ook bezig met het cash geld uit te faseren, met zelfs plannen in 2023 voor een parallelle en uitsluitend digitale euro: een CBDC (Central Bank Digital Currency). Op langere termijn zou deze CBDC de gewone euro (in chartale of girale vorm) dus zelfs volledig vervangen.

Volgens Europees parlementslid Gerolf Annemans past deze ontwikkeling in een algemene tendens waarin de toegang tot cash geld steeds beperkter wordt. “Zo zijn er op het Europees niveau reeds uitgewerkte plannen voor een parallelle ‘Central Bank Digital Currency’ (CBDC) van de Europese centrale bank (ECB). De ECB praat in dit kader al over een ‘digital euro’ die operationeel zou moeten zijn tegen het derde kwartaal van 2023”, bemerkt Annemans. 

“Cash zou een burgerrecht moeten zijn”

De ECB zelf zegt dat een digitale euro juist een anker van stabiliteit zou zijn voor ons geld in het digitale tijdperk. Annemans is daar niet van overtuigd. “Het past feilloos in de visie van neoliberale winstoptimalisatie. Terwijl ze de mond vol hebben over duurzaamheid en verbeterde efficiëntie, moet men nu omrijden voor een geldautomaat waardoor ze ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit nochtans in de steek laten. Een parallelle digitale euro naast de reguliere euro zet ook de poort open voor het verder vergroten van de geldhoeveelheid, wat de inflatie nog meer kan aanzwengelen.” 

Dat is echter niet alles volgens het Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. “De oorlog tegen cash geld gaat voornamelijk over controle”, concludeert Vandendriessche. “De stroom van cash geld kan men namelijk moeilijk controleren, met CBDC’s komt de macht echter volledig bij de instellingen te liggen. We zien nu al een trend waarin de bankrekeningen van bepaalde politieke figuren en activisten, wier mening niet naar de zin van de machthebbers is, worden afgesloten. Cash zou een burgerrecht moeten zijn, dus ook de toegang ertoe.”