Persberichten
woensdag, 15 feb 2023

CelEx-lijst over extremisme in gevangenissen: “vooral moslimextremisme”

Foto: wikimedia commons. Vitaly Volkov Волков Виталий Сергеевич. CelEx-lijst over extremisme in gevangenissen: “vooral moslimextremisme”

Op de zogenaamde CelEx-lijst voor de opvolging van gedetineerden in verband met radicalisme, extremisme en terrorisme stonden in 2021 149 personen. “Bij het overgrote deel daarvan, 98 personen, blijkt het om individuen met een radicaal islamitische ideologie te gaan”, zegt Senator Guy D’haeseleer (Vlaams Belang), die hierover bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de cijfers opvroeg. “Het toont nog maar eens aan dat islamterrorisme verre van verdwenen is en een reëel gevaar blijft.”

Sinds 2015 bestaat er binnen het gevangeniswezen een zogenaamde CelEx-lijst. “De Cel Extremisme of CelEx houdt zich uitsluitend bezig met het verzamelen van informatie over radicalisering in onze gevangenissen”, aldus D’haeseleer. “CelEx is daarin ook het aanspreekpunt voor interne diensten zoals de lokale gevangenisdirecties en externe diensten zoals de politie, de staatsveiligheid en OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.”

“Een weinig geruststellende gedachte dat er acht personen van de lijst verdwenen en dus niet meer worden opgevolgd”

Uit de door D’haeseleer opgevraagde cijfers blijkt dat in 2021 149 personen werden opgevolgd wegens hun radicalisme en extremisme. “Het ging daarbij niet zozeer om links- of rechts-extremisme, maar 98 keer om moslimextremisme”, vervolgt D’haeseleer. “En van de 149 gedetineerden in kwestie hebben er 45 een veroordeling opgelopen wegens terrorisme. Het zijn cijfers die te denken geven.”

“Niet enkel het grote aantal geradicaliseerde moslims, dat bewijst dat het islamterrorisme verre van verdwenen is, is opvallend. Opmerkelijk is ook dat er acht personen, die voorheen wegens hun radicalisme en extremisme werden opgevolgd, in 2021 van de CelEx-lijst werden geschrapt”, merkt D’haeseleer tot slot op. “En zodra iemand van die lijst geschrapt wordt, valt iedere opvolging vanuit de Cel Extremisme weg. Een weinig geruststellende gedachte, zeker omdat er ondertussen al één van die acht geschrapten opnieuw tegen de lamp is gelopen.”