Nieuws
dinsdag, 07 feb 2023

Cultuursector kreeg 40 miljoen euro coronasteun: “spookbedrijven misbruiken publiek geld”

Foto: iStock. Cultuursector kreeg 40 miljoen euro coronasteun: “spookbedrijven misbruiken publiek geld”

De Vlaamse regering gaf de cultuursector bijna 40 miljoen euro aan premies om de coronacrisis te overleven. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang). “Uit een eerder onderzoek van revisor Graydon bleek echter dat van de 56.000 entiteiten die coronapremies ontvangen hadden liefst 16.000 als spookbedrijven kunnen worden gecatalogeerd”, aldus Brusselmans. “Het staat buiten kijf dat een hoop profiteurs zich tijdens de coronacrisis hebben kunnen verrijken met publiek geld. Het kan niet zijn dat terwijl heel wat bedrijven de boeken moesten neerleggen, malafide cultuurprojecten onterechte coronasteun mogen houden.”

In het kader van de coronamaatregelen rolde de Vlaamse regering voor de cultuursector drie ad hoc subsidielijnen uit, namelijk de Cultuurcoronapremie, de Culturele Activiteitenpremie en het Innovatiemechanisme. De eerste twee werden verstrekt vanuit het Noodfonds en de derde vanuit de Taskforce Cultuur. Van de Cultuurcoronapremie werden 2091 premies van 1.500 euro toegekend aan individuele cultuurwerkers, voor in totaal  3.136.500 euro. Wat de Culturele Activiteitenpremie betreft, gaat het over 5.846 dossiers die werden uitbetaald voor een totale som van 29.700.000 euro verdeeld over bedragen van 2.000 tot 20.000 euro. Voor het Innovatiemechanisme hebben 1.219 cultuurspelers een aanvraag ingediend waarvan er 1.089 werden uitbetaald, goed voor 4.999.950 euro verdeeld over een subsidie van ofwel 2.750 of 7.500 euro. In totaal gaf de Vlaamse regering de cultuursector 37.836.450 euro of bijna 40 miljoen euro aan premies om de coronacrisis te overleven.

“De Vlaamse regering deelde veel subsidies uit om de cultuursector boven water te houden”, zegt Brusselmans. “Uit een eerder onderzoek van Graydon bleek echter dat van de 56.000 entiteiten die coronapremies ontvangen hadden 16.000 als spookbedrijven kunnen worden gecatalogeerd.”

Vlaamse regering moet dit subsidiemisbruik veel ernstiger nemen

Minister-president Jan Jambon bestelde ook een vervolgstudie naar dit subsidiemisbruik, maar de resultaten hiervan worden wel pas verwacht in het najaar van 2023. Volgens hem werden er wel een aanzienlijk aantal terugvorderingen ingesteld, maar lopen deze terugvorderingsprocedures nog. “Tot op heden werd er echter nog geen vervolging voor fraude ingesteld”, aldus Brusselmans. “Dat Jambon geen cijfers kan of wil geven over het aantal terugvorderingen is echter weinig geruststellend. Het geeft de indruk dat dit misbruik onbestraft blijft.”

Het Vlaams Belang vindt dat de Vlaamse regering dit subsidiemisbruik ernstiger moet nemen. “Het staat buiten kijf dat een hoop profiteurs zich tijdens de coronacrisis hebben kunnen verrijken met publiek geld”, besluit Brusselmans. “Het kan niet zijn dat terwijl een hoop bedrijven de boeken moesten neerleggen, malafide cultuurprojecten onterechte coronasteun mogen houden. Dit moet zo snel mogelijk teruggevorderd worden.”