Nieuws
dinsdag, 24 mei 2022

“De EU en België hebben geen antwoord op gevolgen van het conflict in Oekraïne”

Uit de vragen die Vlaams Belang-Kamerlid Steven Creyelman opwierp tijdens het adviescomité voor Europese Aangelegenheden bleek dat premier Alexander De Croo (open Vld) geen antwoorden had inzake de nefaste gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor België. “Ik stelde vragen over onze diplomatieke initiatieven om de oorlog te beëindigen, over energie-alternatieven en maatregelen om de economische schokken op te vangen, over Europese defensie en over de aankomende migratiecrisis. De premier moest mij elk concreet antwoord schuldig blijven”, aldus Creyelman.

Op maandag 23 mei kwam het federaal adviescomité voor Europese Aangelegenheden samen. Het Oekraïense conflict, energie, defensie en voedselzekerheid waren de thema’s die geagendeerd stonden. Het Vlaams Belang maakte zich grote zorgen over het feit dat men in een militaire logica blijft vasthangen in de Oekraïense oorlog en schijnbaar alle diplomatieke pistes vastzitten. “Ik stelde de vraag welke concrete voorstellen voor een staakt-het-vuren, wapenstilstand en een duurzame vrede de EU en meer bepaald België op tafel legden. De premier kon enkel antwoorden dat diplomatie inderdaad de enige duurzame oplossing zal bieden, maar dat dat nu zeer moeilijk ligt”, vervolgt Creyelman.

De Croo heeft geen antwoord of strategie voor België in Oekraïne-crisis

Inzake energie kaartte Creyelman de gevolgen van het zesde sanctiepakket tegen Rusland aan. De essentie daarvan is een complete olieboycot, die de Europese Commissie wil bewerkstelligen in de nabije toekomst. “Ik vroeg de premier naar maatregelen die de verwachte prijsstijgingen van olie kunnen temperen voor onze bevolking. Ook was ik benieuwd naar de alternatieven die we hebben voor Russische olie en gas. Die zien er niet bepaald mensenrechtenvriendelijker uit dan het regime van Poetin: de Arabische landen, Iran, Venezuela… Opnieuw kreeg ik van de premier een non-antwoord.”

Tot slot stelde Creyelman een vraag omtrent globale voedselzekerheid. Rusland zou namelijk een hybride vorm van oorlogsvoering plannen, door zijn controle over de graanexport uit de strategische Oekraïense haven van Marioepol. “De Russen controleren deze haven en leggen nu de graanexport stil. Ze verwachten hierdoor hongersnoden in het Midden-Oosten en Afrika, wanneer daar de graanvoorraden op geraken. Dit heeft dan weer massale migratie naar ons continent tot gevolg, waarmee Moskou Europa wil destabiliseren.

“Ik vroeg de premier naar zijn voorbereiding op dit gegeven en ik werd weer met een kluitje in het riet gestuurd. Na deze commissie is mijn vermoeden herbevestigd dat onze leiders doorheen de storm van de Oekraïense oorlog zonder kompas varen, richting rotsen”, besluit Creyelman.