Nieuws
vrijdag, 29 jul 2022

In de kijker: KLAAS SLOOTMANS

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans.

“De ronduit oneerbiedige manier waarop Vlaanderen omgaat met onze boeren hebben mijn haren doen rijzen. Het stikstofakkoord is in mijn ogen wellicht het meest illustratieve voorbeeld van hoe ver een overheid af kan staan van zijn bevolking en manifest afziet van zijn kerntaken zoals voedselvoorziening. Op basis van een technisch kluwen van berekeningen en schimmige criteria – bedacht door een aantal vetbetaalde technocraten die nog nooit een riek of een spade in de hand hebben gehad – wordt het levenswerk van duizenden landbouwers de grond in geboord. Als nationalisten is het onze taak het edele beroep van landbouwer opnieuw het respect te gunnen dat ze verdienen en de stikstofwaanzin te stoppen.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“Wij zijn op de achtergrond bezig met een noodplan voor de Vlaamse Rand. Als kind van de Vlaamse Rand werd ik persoonlijk al snel geconfronteerd met de verfransing en de vervreemding van mijn streek. Nooit eerder lag het aandeel Vlamingen in de Rand zo laag. In 17 van de 19 randgemeenten groeit een meerderheid van de kinderen op in een anderstalig gezin. In bepaalde gemeenten is er nauwelijks nog een onderscheid merkbaar met het geïslamiseerde Brussel. De homeopathische aanpak gericht op onthaal en inburgering heeft rotte vruchten afgeworpen.

Het is daarom tijd voor een set aan kordate maatregelen waarbij we zowel het gewest als de lokale besturen de nodige instrumenten geven om de immigratie-tsunami die hun dorpen overspoelt te stoppen. Zo niet zal de Vlaamse Rand alleen nog in theorie Vlaams zijn, maar in de feiten kosmopolitisch en anderstalig.”