woensdag, 22 mrt 2023

Delhaize-personeel verdient met respect behandeld te worden

Het Vlaams Belang leeft mee met de bezorgdheden van de werknemers van de meer dan honderd Delhaizewinkels die de supermarktketen afstoot. Zelfstandigen zullen in de toekomst de winkels uitbaten. “De onzekerheid die leeft bij het personeel is niet te onderschatten”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “De directie van Delhaize moet hun bezorgdheden serieus nemen en er alles aan doen om te garanderen dat het personeel aan dezelfde voorwaarden aan de slag kan blijven.”

Momenteel heeft Delhaize in heel het land nog 128 winkels in eigen beheer. Maar daar wil de supermarktketen nu verandering in brengen. De directie wil de uitbating van alle winkels overlaten aan zelfstandige uitbaters. Dat betekent ook dat het personeel onder een ander paritair comité zou vallen en dat de kans is reëel dat hun arbeidsvoorwaarden achteruit zullen gaan. Delhaize zelf beweert dat de voorwaarden voor het personeel hetzelfde zullen blijven. Gisteren vond er een tweede overleg plaats tussen de vakbonden en de directie, maar die eindigde eveneens zonder resultaat. 

“De Vlaamse regering moet erop toezien dat de beloftes van de directie ook daadwerkelijk nageleefd worden”

“Het lot van de werknemers van de meer dan honderd Delhaizewinkels die uit handen worden gegeven ligt me nauw aan het hart”, zegt Malfroot. “De onzekerheid die leeft bij het personeel is niet te onderschatten. Ik ken heel wat medewerkers persoonlijk en de personeelsleden waren zwaar aangeslagen door het nieuws.” Malfroot hamert erop dat het garanties wil van het directiecomité en dat wat beloofd wordt ook hard gemaakt moet worden.

Het Vlaams Belang ondersteunt dan ook elke oproep om die eisen kracht bij te zetten en het overleg op een serieuze manier te laten verlopen. “De werknemers hebben in de eerste plaats nood aan duidelijkheid”, besluit Malfroot. “De directie van Delhaize moet hun bezorgdheden serieus nemen en er alles aan doen om te garanderen dat het personeel aan dezelfde voorwaarden aan de slag kan blijven. We zullen er dan ook over blijven waken dat de beloftes van de directie ook daadwerkelijk nageleefd worden.”