Nieuws
dinsdag, 14 feb 2023

Demir wil geen afgebakende planlocaties voor windmolens

De Vlaamse regering is niet van plan om zones af te bakenen voor de bouw van onshore windmolens om zo de wildgroei ervan tegen te gaan. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Het is in Vlaanderen haast makkelijker om een reusachtige windmolen neer te poten dan om een zieke boom neer te halen”, aldus Ryheul. “Ondanks de duidelijke veiligheidsrisico’s blijft een duidelijk kader uit en is Vlaanderen het wilde Westen op vlak van windmolens.”

Opnieuw is er lokaal beroering omdat er een reeks windmolens wordt gepland in de onmiddellijke omgeving van woningen en woonwijken. Ditmaal dreigen de inwoners van de Ieperse deelgemeenten Brielen en Vlamertinge in de provincie West-Vlaanderen het slachtoffer te worden van het nog steeds ontbrekende windmolenplanbeleid van de huidige Vlaamse Regering. Het bedrijf Luminus plant er een project ‘De Vredesmolens’, waarbij vier grote windturbines van ongeveer 200 meter hoog langs de Ieperse Noorderring zullen worden gebouwd. Wat verder in Affligem staat de bouw gepland van twee windturbines van tweehonderd meter hoog door Engie en Eoly. Het zou de eerste keer in Europa zijn dat windturbines van deze omvang zo dicht bij woningen en natuurgebied worden neergezet. Het gemeentebestuur heeft al aangekondigd dat ze alle middelen zal aanwenden om zich hiertegen te verzetten, maar kijkt naar het Vlaamse niveau voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

“Deze Vlaamse regering heeft de mond vol over de betonstop, maar laat ondertussen verrommeling van het landschap door het lukraak inplanten van windmolens toe”

“Het kan niet worden betwist dat dergelijke onshore windmolens zeer ernstige hinder kunnen veroorzaken voor omwonenden”, zegt Ryheul. “Keer op keer zien we ook dat het protest van omwonenden tegen nieuwe windmolens nagenoeg overal erg groot is. Deze Vlaamse regering heeft de mond vol over de betonstop om de slechte ruimtelijke ordening in Vlaanderen te verbeteren, maar laat ondertussen ongebreidelde verrommeling van het landschap door het lukraak inplanten van windmolens toe”

Het Vlaams Belang pleit daarom voor afgebakende planlocaties voor de bouw van onshore windmolens. Dat zou betekenen dat er enkel voor op voorhand vastgelegde planlocaties nog vergunningsaanvragen voor nieuwe windturbines gedaan kunnen worden. In alle locaties buiten de afgebakende planlocaties, kunnen geen windmolens meer verschijnen. “Eigenlijk willen we op Vlaams niveau wat in bijvoorbeeld een stad als Brugge al het geval is”, besluit Ryheul. “Ik heb er al herhaaldelijk op aangedrongen, maar minister Demir wil hier niet van weten omdat zo’n plan opstellen te tijdrovend zou zijn. Ondanks de duidelijke veiligheidsrisico’s blijft daardoor een duidelijk kader uit en is Vlaanderen het wilde Westen op vlak van windmolens.”