Persberichten
maandag, 02 okt 2023

Derde minder visvangst op zes jaar tijd

In 2022 zorgden de schepen in ons land voor een derde minder visaanvoer dan in 2016. Dat blijkt uit het antwoord van Hilde Crevits (cd&v), minister van Visserij, op de vraag van Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Sintobin is ontevreden met deze evolutie. “Terwijl onze vissers zich aan steeds strengere regels moeten houden en minder mogen vangen, tonen de cijfers aan dat er in Vlaanderen voor immense bedragen aan visserijproducten geïmporteerd worden.”

Terwijl de visaanvoer door alle Vlaamse schepen in 2016 nog 24.582.979 kilogram was, werd dit cijfer in 2022 al gereduceerd tot 16.932.488 kilogram. Een daling van ruim 31 procent. Tussen 2005 en 2016 bleef de visaanvoer redelijk stabiel, maar de laatste jaren is hij dus fel gedaald. 

Uit eerdere vragen van het Vlaams Belang werd duidelijk dat er in Vlaanderen veel meer vis geïmporteerd wordt, dan er geëxporteerd wordt. Zo wordt er 2,5 keer meer vis ingevoerd dan we uitvoeren. In 2021 importeerde Vlaanderen voor zo’n 1,26 miljard euro aan vis en schaal- en weekdieren. Ook bleek dat het aantal vissersboten aan onze kust sinds 2000 met bijna de helft afgenomen is. Waar er in 2000 nog 127 vissersboten waren, blijven er vandaag nog maar een zestigtal over. 

“Op termijn zal dit zich ook laten voelen aan de kassa met veel hogere prijzen voor visproducten”

Sintobin ergert zich aan deze gang van zaken. “Het is ongelooflijk hoe de regeringen in dit land onze visserijsector, net als onze landbouwsector, ten onder laten gaan”, zegt hij. “Onze eigen vissers en landbouwers wordt het leven zuur gemaakt met steeds strengere zogezegd groene regelgeving en zo maken we onszelf steeds afhankelijker van buitenlandse import. Niet alleen hebben we op die manier minder zekerheid over de beschikbaarheid van voedsel, maar ook over de voedselveiligheid. Op termijn zal dit zich ook laten voelen aan de kassa met veel hogere prijzen voor visproducten.”