dinsdag, 17 jan 2023

Eén op zeven kleuters heeft taalachterstand: “gevolgen aan koppelen”

Eén op zeven kleuters in het derde jaar heeft onvoldoende kennis van het Nederlands en behoefte aan extra ondersteuning of zelfs intensieve begeleiding. Dat blijkt uit de tweede editie van de zogenaamde ‘koala-test’ die de taalachterstand bij kleuters in kaart brengt. “Deze cijfers bewijzen hoe ernstig de situatie is”, reageert Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). “Kleuters met een te grote taalachterstand zouden niet over mogen gaan naar het eerste leerjaar, want daardoor daalt ook daar het niveau.”

De koala-test wijst erop dat de taalachterstand bij kleuters een aanhoudend probleem blijft. Maar liefst 1.700 kinderen in de derde kleuterklas kampen ermee. Van hen heeft 1.200 extra taalondersteuning en 500 zelfs intensieve begeleiding nodig. “Een taalachterstand zorgt ervoor dat het niveau van de hele klas achteruit gaat”, zegt Laeremans. “Niet alleen in de kleuterklas, maar ook in de jaren daarop.”

“Een taalachterstand in de kleuterklas zorgt ervoor dat het niveau van de hele klas ook in de jaren daarop achteruit gaat”

Volgens het Vlaams Parlementslid is de taalachterstand het gevolg van een gebrek aan integratie en ondermijnt dat de slaagkansen van kinderen in hun verdere leven. “Ouders dragen een zware verantwoordelijkheid, want een onvoldoende kennis van het Nederlands van de ouders ondermijnt de slaagkansen van het kind.” Uit een eerdere enquête bleek ook dat drie op de vier Vlamingen voorstander is van een assimilatiepolitiek. Nederlands spreken wordt daarbij als essentieel beschouwd. Het Vlaams Belang pleitte daarom al eerder voor een actieplan ‘Taalbevordering en Ouderbetrokkenheid van anderstaligen’. Concreet wil de partij bijvoorbeeld sociale voordelen en uitkeringen ontnemen bij ouders die weigeren inspanningen te doen om het Nederlands onder de knie te krijgen.

Laeremans vindt daarom dat er ingegrepen moet worden en kondigt aan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hierover te zullen ondervragen. “We kunnen deze cijfers niet zomaar negeren”, besluit hij. “Een gebrekkige kennis van het Nederlands moet zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Zo zouden kleuters in het derde jaar met een ernstig gebrek aan kennis van het Nederlands niet zomaar over mogen gaan naar het eerste leerjaar. Daar wordt het niveau anders nog meer naar beneden gehaald en dat heeft een negatief effect op het verdere schoolverloop.”