Persberichten
woensdag, 02 feb 2022

Steeds meer leerlingen spreken geen Nederlands: Globaal actieplan nodig

De vervreemding van het leerlingenpubliek in Vlaamse scholen blijft aanhouden. Steeds meer kinderen spreken thuis een andere taal dan het Nederlands, zo toont de recentste statistische update inzake leerlingenkenmerken. In het kleuteronderwijs gaat het om 26% van de leerlingen, in het lager onderwijs 23% en in het secundair 19%. “Deze demografische ontwikkeling als gevolg van de massamigratie en slechte integratie heeft negatieve effecten op de onderwijskwaliteit”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. Een globaal plan ontbreekt. Daarom bieden wij de Vlaamse regering 10 aanzetten als startpunt voor een Vlaams actieplan Taalbevordering en Ouderbetrokkenheid.”

Recent werden de cijfers gepubliceerd voor 2020-’21 rond de taalachtergrond en -kunde van de leerlingen in Vlaamse scholen. Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, blijft stijgen. In de kleuterklas spreekt 26% van de kinderen geen Nederlands, tien jaar geleden was dit nog maar 17,5%. Ook het lager en secundair onderwijs tonen een gelijkaardige evolutie met respectievelijk een stijging van 14,5 naar 23 procent en van 10 naar 19 procent. “Over alle geledingen zijn er nu in vergelijking met het schooljaar 2010-‘11 zo’n 110.000 leerlingen extra bij wie het Nederlands thuis niet gesproken wordt”, zegt Jan Laeremans. “De nadelige effecten tonen zich duidelijk ook op de klasvloer. De zorg(nood) binnen scholen met een zeer divers publiek betreft taal- en migratieachtergrond stijgt jaar per jaar. Ons onderwijs en de onderwijskwaliteit is het slachtoffer van het falend federaal migratiebeleid.”

“Er ontbreekt een concreet plan, maar met deze voorstellen geven we een eerste aanzet”

De Vlaamse Regering heeft hierbij boter op het hoofd, vindt het Vlaams Belang. "Integratie is een Vlaamse bevoegdheid, maar helaas zien we daar weinig resultaat. Er zitten te weinig verplichtingen in het beleid van minister Somers (Open Vld)", klinkt het. Zijn nieuwe inburgeringsdecreet zal weinig soelaas brengen”, aldus nog Laeremans. Er is ook nog steeds geen koppeling tussen al dan niet slagen voor het inburgeringstraject en de federale verblijfswetgeving. Veel allochtone ouders willen gewoonweg niet inburgeren en blijven hangen in groepen die hun eigen taal spreken. Onze onderwijskwaliteit mag niet het slachtoffer zijn van hun onwil om onze taal te leren en te integreren.”

Op onderwijs legt minister Ben Weyts (N-VA) veel eieren in het mandje van de taalscreening voor kinderen in de derde kleuterklas, die werd omgedoopt tot Koala-test en die afgelopen herfst voor de eerste keer over heel Vlaanderen werd afgenomen. “De naam is natuurlijk vrij bedrieglijk aangezien het geen echte testen zijn, maar een screening”, vervolgt Laremans. Ik ben erg benieuwd naar de uitblijvende resultaten van die eerste brede afname. Ik hoorde van enkele scholen in centrumsteden echter dat tot 40 procent van de kinderen te weinig Nederlands zou kennen om vlot mee te kunnen in het eerste leerjaar. Anekdotische signalen, maar sowieso groeit de groep leerlingen die te weinig Nederlands kent.”

Het Vlaams Belang waarschuwde eerder al meermaals dat de voorziene budgetten voor taalremediëring te gering zijn om effectief wat te verhelpen aan het grote aantal Nederlandsonkundige kleuters. Ook moeten de taalintegratietrajecten voor zij-instromers in het lager onderwijs beter en strikter, vindt de partij. “Minister Weyts geeft af en toe hier en daar wat financiële impulsen, zoals recent voor scholen in de Vlaamse Rand en taalactiviteiten in de vakanties, maar dat is allemaal te los en verspreid, besluit Laeremans “Ik mis een globaal totaalplan. Met het Vlaams Belang willen echter reeds enkele aanzetten doen. Concreet stellen we tien punten voor als startpunten van een Vlaams actieplan Taalbevordering en Ouderbetrokkenheid van anderstaligen.” Meer concrete en niet-vrijblijvende maatregelen staan hier centraal.