Persberichten
vrijdag, 26 jan 2024

Eigendommen in Marokko of Congo worden massaal verzwegen voor fiscus

Foto: iStock. Eigendommen in Marokko of Congo worden massaal verzwegen voor fiscus

Belastingplichtigen in België moeten sinds 2021 onroerend goed dat ze bezitten of verwerven in het buitenland aangeven bij de FOD Financiën. Uit cijfers die Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas opvroeg, blijkt dat vorig jaar 211.397 burgers eigenaar waren van onroerend goed in een ander land. “Ondanks bijvoorbeeld de grote Marokkaanse of Congolese gemeenschap in dit land, worden er net voor die landen bijzonder weinig aangiftes gedaan”, stelt Pas vast. “Betere controles en afspraken met deze landen dringen zich op.”

Bijna een kwart miljoen belastingplichtigen in België bezit een eigendom in het buitenland. Het gaat daarbij voornamelijk om huizen en villa’s (110.011), appartementen (96.095) en in mindere mate om terreinen (13.333) of handelshuizen (1.795). Barbara Pas vroeg de cijfers op bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) en deed daarbij enkele verrassende en minder verrassende vaststellingen. “Vakantielanden zoals Spanje, Frankrijk en Italië zijn weinig verrassend de toplanden om een buitenverblijf te kopen” zegt Pas. In 2022 kochten Belgische belastingplichtigen maar liefst 5.306 huizen, appartementen of terreinen in Spanje, dat daarmee Frankrijk (3.744) en Italië (1.280) achter zich laat als populairste land.

“De regel omtrent de sociale woningen wordt feestelijk aan de laars gelapt”

Opmerkelijker zijn de cijfers voor landen met een grote gemeenschap in dit land. “Voor Turkije vallen de cijfers nog een heel klein beetje mee”, berekende Pas. “262 belastingplichtigen gaven in 2022 aan in dat land een woning of terrein gekocht te hebben. Maar voor Marokko waren er amper 96 aangiftes, en voor Congo maar vijf!” Het Kamerlid dringt dan ook aan op betere informatie-uitwisseling met deze landen, en op strengere controles. 

“Die strengere controles zijn broodnodig, want wie in het buitenland onroerend goed bezit, heeft in België geen recht op een sociale woning”, besluit Pas. “En de cijfers tonen overduidelijk aan dat die regel door een veel te laks beleid feestelijk aan de laars wordt gelapt.” Pas verwijst daarmee naar recente cijfers waaruit bleek dat in Vlaanderen meer dan de helft van de gecontroleerden met een sociale woning wel degelijk onroerend goed in het buitenland bezit.