Nieuws
maandag, 24 jan 2022

“Elke klacht van intra-familiaal geweld moet ernstig genomen worden”

Het Comité P, het controleorgaan belast met het toezicht op de globale werking van de politiediensten, stelt in een rapport dat intra-familiaal geweld nog te vaak gebanaliseerd wordt door agenten. “Het Comité P ziet terecht het gebrek aan kennis als de oorzaak hiervan”, zegt Kamerlid Katleen Bury. “Er is niet alleen voor agenten, maar ook voor slachtofferhulp en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) nog veel werk aan de winkel.”

“Huisverboden tegen daders van intra-familiaal geweld worden bijvoorbeeld nog steeds te weinig uitgevoerd omdat politiediensten niet eens weten dat ze een dergelijke maatregel zonder vonnis kunnen opleggen”, aldus Bury. “Zo’n verbod is nochtans bijzonder nuttig. Het zorgt voor een afkoelingsperiode waarbinnen eventueel een regeling getroffen kan worden. Zo moet een slachtoffer niet naar een vluchthuis of naar familie. Tot een jaar geleden werden huisverboden nauwelijks of niet opgelegd, maar de niet aflatende druk vanwege het Vlaams Belang bracht hierin gelukkig al een beetje verandering.”

“Slachtoffers van intra-familiaal geweld worden soms weggestuurd zonder dat naar hun verhaal van fysieke en al even erge emotionele mishandeling werd geluisterd”

“Het gebrek aan kennis zorgt er ook voor dat politieambtenaren het vaak verkeerd inschatten wanneer een slachtoffer van intra-familiaal geweld een klacht wenst in te trekken”, vervolgt Bury. “Zo’n slachtoffer bevindt zich in een zeer precaire situatie, met alle gevolgen van dien wanneer de agressor het bestaan van de klacht verneemt. De intrekking van de klacht moet daarom eerder worden gezien als een alarmsignaal dat de dader weer alle controle heeft, en niet als een mededeling dat de situatie weer genormaliseerd is.”

“We zijn tevreden met de stellingname van het Comité P, maar nu begint het werk pas”, besluit Bury, die hierover minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal ondervragen. “Er is te weinig opvolging van intra-familiaal geweld, zeker wanneer gezinnen verhuizen. Wanneer een probleem ontdekt wordt, moeten wijkagenten, slachtofferhulp en de CAW’s dit nauwgezet en van dichtbij opvolgen. Vandaag worden slachtoffers na het indienen van hun klacht uiterst zelden gecontacteerd door slachtofferhulp en moeten ze het doen met een foldertje dat ze meekregen en thuis, om represailles te vermijden, dienen te verstoppen.”