Nieuws
zaterdag, 11 nov 2023

EU duwt natuurherstelwet door: “dogmatisch klimaatextremisme” 

Tijdens onderhandelingen op donderdag 9 november werd een voorakkoord gesloten over de beruchte natuurherstelwet. Ondanks verschillende pogingen om het voorstel terug naar de Europese Commissie te sturen of zelfs volledig te verwerpen, leeft het omstreden wetsvoorstel nog steeds. Volgens Europees Parlementslid Tom Vandendriessche zal het Vlaams Belang samen met haar Europese partners de absurde wet blijven bestrijden. “Het klimaatfanatisme moet ergens ophouden, het is een religie geworden los van elke realiteitszin.”

“Dit akkoord is een zoveelste halte in het reeds controversiële traject van een nog controversiëlere wet”, aldus Vandendriessche. “Vertragingen, gefaalde commissie stemmingen en dan toch de controversiële aanname in het Europees Parlement, men heeft werkelijk al alles uit de kast gehaald om deze fanatieke klimaatwet in leven te houden.” 

“De groene klimaatfanatici proberen nog zoveel mogelijk klimaatwetgeving erdoor te duwen in de laatste maanden naar de Europese verkiezingen”

In de media wordt nu een beeld neergezet dat het om een afgezwakte versie gaat van de natuurherstelwet, maar dat wil niks zeggen volgens het Europees Parlementslid. “Ondanks dat de voorgestelde wet minder radicaal is dan het initiële voorstel, moet het toch met alle mogelijke middelen worden tegengehouden. Als ze immers wordt aangenomen, zal de wet als een fundament dienen waarop dan een vervolgwet wordt gebouwd waarin alle initiële radicale voorstellen terugkomen. Zo gaat het immers altijd.”

Volgens Vandendriessche komen deze manoeuvres dus niet als een verrassing. “De groene klimaatfanatici proberen nog zoveel mogelijk klimaatwetgeving erdoor te duwen in de laatste maanden naar de Europese verkiezingen”, zegt hij. “Ze zijn immers bang dat ze in de volgende termijn hun reeds nipte links-liberale meerderheid zullen verliezen. Daarnaast hebben zogenaamd rechtse partijen hier ook jarenlang aan meegewerkt. Vastgeroeste centrumpartijen dachten een verjonging in hun afbrokkelende electoraat te kunnen bewerkstelligen door op de klimaatagenda mee te surfen. Ook zij zullen hiervoor de electorale prijs betalen. Mensen, jong of oud, hebben genoeg van deze invasie klimaatregels die elke facet van het menselijk leven willen controleren, van hoe men zich verplaatst tot wat men eet. Ik ben ervan overtuigd dat de kiezer in 2024 voor een ommekeer zal zorgen!”