Persberichten
donderdag, 15 jun 2023

Linkse vertragingsmanoeuvres rond de beruchte Natuurherstelwet

Vandaag werd er in de ENVI-commissie van het Europees Parlement gestemd over de omstreden Natuurherstelwet. Deze beruchte wet wil dat landen al hun ‘habitat’ terugbrengen naar de staat van 70 jaar geleden”, zegt Europees parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). De Natuurherstelwet zou Vlaanderen nog veel verder op slot zetten dan de stikstofcrisis. Nadat het extreme voorstel sneuvelde in de commissies Landbouw en Visserij, was het vandaag de beurt aan de commissie Milieubeheer. Een chaotische stemming kwam echter in tijdnood en werd niet afgerond.

Een bomvolle zaal stemde vandaag over de controversiële natuurherstelwet. Bijna 250 pagina's aan amendementen werden ter stemming gebracht. De stemming, die startte om half 9, duurde zodanig lang dat men in tijdsproblemen kwam met de algemene plenaire stemming om 12 uur. Een voorstel om de plenaire uit te stellen met 15 minuten werd gesteund door de christendemocraten van EPP, de sociaaldemocraten van S&D en de patriotten van ID. “Andere partijen van extreemlinkse en groene signatuur wilden de stemming direct uitstellen om meer steun te zoeken”, bericht Europees parlementslid Tom Vandendriessche. “Met onze ID-fractie hebben we er alles aan gedaan deze vertragingsmanoeuvres tegen te houden.” 

Het eerste voorstel ter verwerping van de EPP haalde 44 van de 88 stemmen waardoor de verwerping geen meerderheid bereikte. Daarom moesten eerst alle amendementen gestemd worden om tot de eindstemming te komen. Die werd echter niet bereikt. “Door allerhande punten van orde en discussies slaagden activistische Europarlementariërs erin genoeg tijd te verkwanselen waardoor er geen eindstemming werd bereikt”, zegt Vandendriessche. “Als de eindstemming opnieuw uitkwam op 44-44 zou er namelijk geen meerderheid zijn en was de natuurherstelwet dus dood. Met onze fractiegenoten zal het Vlaams Belang er in de komende weken echter alles aan doen deze wet tegen te houden.”

De groene beweging in Europa heeft werkelijk haar ware gelaat getoond met deze absurde voorstellen

Het Vlaams Belang vindt het voorstel een ramp voor Vlaanderen. “We zijn een van de meest dichtbevolkte regio’s van Europa en hebben simpelweg geen plaats om de natuur van 70 jaar geleden te herstellen”, aldus Vandendriessche. “De natuurherstelwet is de eerste EU-wetgeving voor biodiversiteit sinds de Habitatrichtlijn van 1992. De wet wil herstelmaatregelen voor de land- en zeeoppervlaktes van de EU. Lidstaten moeten maar liefst een derde van hun gedegradeerde ecosystemen herstellen tegen 2030. Dit zou dan allemaal zijn vruchten moeten afwerpen tegen 2050, want dan zou ons ecosysteem in de ogen van de commissie zijn hersteld.” 

“Het is niet alleen een ramp voor de landbouwsector, maar voor de aanleg van allerhande infrastructuur in de publieke ruimte”, vindt Vandendriessche. “Enerzijds aanbestedingen als wegen- of woningenbouw, maar anderzijds ook aan de aanleg van bijvoorbeeld, windmolens en zonneparken. De wet is dus feitelijk reactionair utopisch, want het staat zelfs in de weg van hernieuwbare ontwikkelingen en is pure achteruitgang.”

Volgens Vandendriessche is de groene Europese agenda compleet ontspoord. “Eerst wou men via de Degrowth-plannen bewust onze economie kapotmaken, nu willen ze ook nog eens dat we onze leefruimte teruggeven aan de natuur. De groene beweging in Europa toont haar ware gelaat met deze absurde voorstellen. Het zijn reactionaire klimaatcommunisten die ons rechtstreeks leiden naar collectieve verarming, allemaal in naam van het klimaat.”