Nieuws
woensdag, 18 jan 2023

Evaluatie pandemiewet: een nutteloos rondje zelfbewieroking

Foto: iStock. Evaluatie pandemiewet: een nutteloos rondje zelfbewieroking

Gisteren werd in een gemeenschappelijke Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid de beruchte pandemiewet geëvalueerd. “Dat is de wet op basis waarvan de Vivaldiregering tijdens de coronacrisis het parlement zo gretig buitenspel zette”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Er viel heel wat over te zeggen over deze aanval op de democratie, maar zo ver is het in de commissie niet mogen komen, met ministers die er tegelijk rechter en partij waren.”

De zitting waarin de ministers van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bij monde van Dirk Raemaekers (FOD volksgezondheid) en van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) tweeënhalf uur aan het woord waren en er vervolgens slechts tien minuten reactietijd per fractie was toebedeeld, werd een maat voor niets. “Beiden hadden het zonder enige schaamte over een ‘transparant beleid’ en over ‘voldoende debat in het parlement’ gedurende de coronacrisis”, aldus Sneppe. “Verlinden – volgens sommigen bekwame juriste –  stelde ook nog eens dat het bij de pandemiewet niet om volmachtbesluiten ging. Geen mens die ooit zal weten waar het dan wel om ging.”

“Zonder ernstige evaluatie kunnen bij een volgende crisis weer dezelfde fouten worden gemaakt”

Maar naar eigen zeggen hebben de ministers het doorheen de crisis niet slecht gedaan. “Volgens het evaluatierapport waren slechts twee maatregelen ‘minder geslaagd’ te noemen: het zitten aan treinraampjes en de verplichte mondmaskers bij boswandelingen”, vervolgt Sneppe. “Over andere waanzinnige maatregelen dus geen woord: niets over bijvoorbeeld het beperkt aantal kilometers fietsen of over het tellen van pizzadozen. En over de pesterijen rond het Covid Safe Ticket werd al helemaal niks gezegd.”

Wanneer maatregelen niet grondig mogen worden geëvalueerd, kunnen bij een volgende crisis weer dezelfde fouten worden gemaakt. “Daarom is een objectieve evaluatie nodig, door een externe instantie met onafhankelijke experts”, besluit Sneppe. “Aan een rondje zichzelf op de borst slaan heeft niemand iets.”