Nieuws
maandag, 20 nov 2023

Fout met kinderopvang in belastingbrief dreigt dure grap te worden

Door verwarring met de fiscale fiches bij de belastingaangifte dreigen bijna 11.000 ouders met kinderen in de opvang hogere belastingen en een fiscale boete te moeten betalen. “Bovenop alle zorgen met de kinderopvang is dit een zoveelste opdoffer voor Vlamingen met kleine kinderen”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Bovendien had de FOD Financiën dit perfect kunnen vermijden. De Belgische belastingbrief is echter een onontwarbaar en vermijdbaar kluwen dat de zwaksten harder straft.”

De kosten voor kinderopvang ­is een van de populairste aftrekposten bij de aangifte van de personenbelasting. Onder bepaalde voorwaarden kunnen die recht geven op een belastingvermindering van 45 procent van de werkelijk betaalde uitgaven, beperkt tot een maximum per oppasdag en per kind. Volgens de FOD Financiën zijn er meer dan 510.000 aangiften die deze aftrek bevatten. Hoewel de administratie over de fiscale fiche beschikte, werden de kosten van kinderopvang voor 2022 niet vooraf ingevuld in de belastingaangifte. 

Daarnaast was er ook geen vermelding van het maximumbedrag voor 2022 van 14,40 euro. ongeveer 11.000 aangiften, of ongeveer 2 procent van de aangiften in kwestie, werden al in het nadeel van de belastingplichtigen gecorrigeerd. Hierdoor riskeren zij een belastingverhoging van 10 procent wegens 'onvolledige of onjuiste aangifte' en lopen zij het risico dat het percentage bij een volgende overtreding hoger dan 10 procent zal liggen.

“Weer tegenslag voor mensen die werken met een gezin proberen te combineren”

“Dit is een zoveelste opdoffer voor tal van Vlamingen met kleine kinderen”, zegt Malfroot. “Bovenop de alsmaar duurder wordende kinderopvang en alle problemen die de sector teisteren, is dit weer een tegenslag voor een hoop mensen die werken met een gezin probeert te combineren. De machtspartijen hebben echter geen oog voor het lot van de gezinnen.”

“Dit was perfect te vermijden als ze de kosten van kinderopvang had opgenomen in de belastingbrief en hadden gewezen op de aftrek van andere kinderopvangkosten zoals buitenschoolse opvang en sportkampen”, besluit Malfroot. “De Belgische belastingbrief is een onontwarbaar en vermijdbaar kluwen dat de zwaksten harder straft. Wie het zich kan permitteren, laat zijn belastingbrief invullen door zijn boekhouder. Voor wie deze luxe niet heeft en een fout maakt, kan dit echter een financiële nachtmerrie worden.”