Persberichten
dinsdag, 29 jun 2021

Geen maatregelen tegen achteruitgang tweetaligheid Brusselse politie

In het Brussels Parlement confronteerde fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) minister-president Rudi Vervoort (PS) met de snelle achteruitgang van de tweetaligheid van de Brusselse politie. Vervoort beperkte zich tot het opnoemen van de cijfers van het aantal agenten dat taalcursussen volgt. Maar ook daar is een achteruitgang merkbaar. Nieuwe initiatieven die de trend moeten kerenwerden niet naar voor gebracht.

Uit gegevens over de tweetaligheid van de Brusselse politie die Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas in de Kamer had opgevraagd bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), blijkt dat de kennis van de twee landstalen er in 2020 pijlsnel op achteruit is gegaan bij Brusselse agenten. Hoewel Verlinden zowel bevoegd is voor de politie als voor de taalwetgeving in Brussel en perfect een administratief toezicht in het leven zou kunnen roepen om de naleving van de tweetaligheidsverplichtingen te controleren en te doen naleven, verwees zij door naar de politiezones en het Hoofdstedelijk Gewest.

Dominiek Lootens-Stael legde deze cijfers dan maar voor aan Brussels minister-president Rudi Vervoort: “In januari 2020 was nog 57,7 procent van het Brusselse politiepersoneel tweetalig. Een jaar later klokte dat cijfer af op nog slechts 51,6 procent. Dat is een achteruitgang van meer dan 6 procentpunt op één jaar tijd”. Lootens-Stael stelt ook vast dat de kennis van de tweede taal heel verschillend is al naar gelang de taalgroep waartoe men behoort: “Van de Nederlandstaligen is momenteel 86,4 procent tweetalig; van de Franstaligen is dat slechts 37,8 procent. Concreet heeft dat tot gevolg dat 96,1 procent van de Brusselse agenten (Franstaligen + Franskundige Vlamingen) zich van het Frans kan bedienen, maar dat slechts 55,5 procent van hen (Vlamingen + Nederlandskundige Franstaligen) het Nederlands machtig is.”

"Huidige taalcursussen politie zijn druppel op hete plaat”

Voor Lootens-Stael ligt het probleem bij de aanwerving: “Voor de grote politiehervorming was dit geen probleem, maar sindsdien wordt de taalwetgeving met voeten getreden. We hebben van de federale minister slechts fragmentarische cijfers gekregen maar de verplichte tweetaligheid bij aanwerving van de nieuwe agenten in 2020 werd slechts in 11 procent van de gevallen gerespecteerd. Zoiets is nefast voor het imago van Brussel als hoofdstad.” Minister-president Vervoort liet weten dat 112 agenten op dit ogenblik een cursus in de andere landstaal volgen. In september zullen er 84 agenten starten. Voor een volgende sessie zijn er al een zeventigtal mensen ingeschreven.

“Dit alles is een druppel op een hete plaat als we zien dat amper de helft van de agenten kan functioneren in beide landstalen in een tweetalig Hoofdstedelijk gebied”, zo stelt Lootens-Stael ontgoocheld. “Ik vind deze toestand en de nefaste ontwikkeling daarrond zeer zorgwekkend. Zowel de politiezones, de gemeentelijke lokale gezagsdragers en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zijn verantwoordelijk. Tot een goede basisdienstverlening van de politie in Brussel behoort ook de tweetaligheid. Het voorbije jaar hebben we vaak gepraat over een betere politieopleiding. Versterking van de tweetaligheid behoort hier ook toe!”