Persberichten
woensdag, 04 jan 2023

Genitale verminking bij vrouwen moet gerichter worden aangepakt

Het Vlaams Belang wil dat van de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking een topprioriteit wordt gemaakt. Ze dient daartoe zowel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers als in het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een voorstel van resolutie in. “Deze vorm van verminking en foltering leidt zo goed als nooit tot enige vervolging of bestraffing”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf. “De strafwet moet dringend aangepast worden om deze barbaarse praktijken tegen te gaan.”

Vrouwenbesnijdenis komt niet enkel voor in Afrika maar ook in Azië en het Midden-Oosten. “Wereldwijd zijn meer dan tweehonderd miljoen meisjes en vrouwen besneden. Maar liefst 44 miljoen zijn meisjes jonger dan 15 jaar”, aldus Dewulf. “Door de toenemende migratie komt dit ook meer en meer in het Westen, ook in Vlaanderen, voor. Dat bleek in 2022 ook nog eens uit een onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. In België wonen 23.395 vrouwen en meisjes wonen die al besneden zijn en nog eens 12.064 lopen er risico op” Hoewel alle studies een gigantische stijging aangeven van het aantal gevallen van vrouwenbesnijdenissen in dit land, worden er amper zaken ingeleid. In 2018 waren het er slechts vier en in 2019 twee. Tot een echte veroordeling komt het nooit.

“Artsen en medisch personeel die meewerken aan genitale verminking moeten een levenslang beroepsverbod kunnen krijgen”

Meisjes en vrouwen worden verminkt zogenaamd om de seksuele lust te remmen en echtelijke trouw te waarborgen. “Een onbesneden vrouw zou te losbandig zijn. Vaak is vrouwenbesnijdenis een voorwaarde om te kunnen trouwen”, vervolgt Dewulf. “Een belangrijk motief is volgens sommige moslims ook dat het volgens een hadith (overleveringen van uitspraken van de profeet Mohammed) ‘sunna’ is om je dochters te laten besnijden. Dat betekent dat het ‘voorbeeldig gedrag volgens de profeet’ is.”

“Genitale verminking zorgt, wegens de vaak onhygiënische omstandigheden van de ingreep, vaak voor ernstige medische problemen”, aldus nog Dewulf. “Maar het is vooral een discriminerende praktijk die indruist tegen het internationaal recht. Het is een schending van het recht op leven, de fysieke integriteit en het recht op vrije keuze inzake voortplanting.”

Om deze barbarij zo veel mogelijk een halt toe te roepen dient het Vlaams Belang in verscheidene parlementen een voorstel van resolutie in. “We eisen daarin een veel gerichtere aanpak van de vrouwelijke genitale verminking”, besluit Dewulf. “Zo moet de problematiek veel beter in kaart worden gebracht, met een jaarlijkse actualisering van de schatting van het aantal gevallen, en het bijhouden van statistieken van medische onderzoeken van asielzoekers waarbij genitale verminking werd vastgesteld. Ook moeten artsen en medisch personeel die bij dit soort handelingen hulp verleenden een levenslang beroepsverbod kunnen krijgen. Tot slot willen we ook, om zoveel mogelijk vrouwen en meisjes te kunnen beschermen, de regeling rond het medisch beroepsgeheim wijzigen.”