dinsdag, 03 jan 2023

Geweld tegen zorgverleners sterk toegenomen: “tijd voor échte nultolerantie”

Het aantal meldingen van slagen en verwondingen bij zorgverleners is de afgelopen tien jaar met meer dan de helft gestegen. Het Vlaams Belang trekt al langer aan de alarmbel en blijft hameren op een nultolerantiebeleid. “De federale regering strooit met straffe uitspraken over nultolerantie, maar er verandert eenvoudigweg niks”, reageert Kamerlid Ortwin Depoortere. “Enkel met een échte ommezwaai in het beleid kunnen we dit probleem terugdringen.”

De overgang naar oud en nieuw ging dit jaar alweer gepaard met rellen op verschillende plekken. Dat ook zorgverleners daarbij werden geviseerd leverde veel verontwaardiging op. “Maar het probleem beperkt zich niet alleen tot oudejaarsnacht”, aldus Depoortere. “Cijfers van de federale politie wijzen op een aanzienlijke stijging van het aantal meldingen van geweld tegen medische hulpverleners in de periode tussen 2012 en 2021.” In 2012 waren het er nog 194, in 2021 al 284. Cijfers voor de eerste zes maanden van 2022 tonen aan dat de stijgende trend zich blijft doorzetten.

“Er wordt al jarenlang opgeroepen tot nultolerantie, maar het zijn niet meer dan holle slogans”

“Zinloos geweld is altijd ontoelaatbaar”, vervolgt het Kamerlid. “Maar nét die mensen viseren die zich permanent inzetten om anderen te helpen is zo mogelijk nog erger.” Depoortere maakt zich ernstige zorgen over de enorme stijging van het aantal gewelddaden tegen zorgverleners. “Het is duidelijk dat dit kadert in een ruimer probleem binnen bepaalde bevolkingsgroepen in probleemwijken. Hulpverleners worden als een onderdeel van het ‘gezag’ gezien en daarom doelbewust geviseerd.” Het blijkt inderdaad uit de cijfers dat geweld tegen ‘gezagsdragers’ zoals politieambtenaren eveneens duidelijk in een stijgende lijn zit. Alle zogenaamde ‘uniformberoepen’ hebben ermee te kampen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) riep gisteren op tot strenge straffen en nultolerantie. Het Vlaams Belang is echter van oordeel dat de oproep van minister Verlinden niet serieus genomen kan worden. “Er wordt al jarenlang opgeroepen tot nultolerantie”, reageert Depoortere. “Elke keer dat er zich een incident voordoet of er cijfers in de media verschijnen, worden straffe uitspraken bovengehaald. Maar het zijn niet meer dan holle slogans.” Het Kamerlid besluit daarom met een oproep om met een grondig actieplan te komen. “We moeten elke gewelddaad snel en zwaar bestraffen. Daarvoor zijn zwaardere straffen en meer snelrecht nodig.”