Nieuws
dinsdag, 07 mrt 2023

“Groene dagdromerijen lossen de mobiliteitsproblemen niet op”

Foto: iStock. “Groene dagdromerijen lossen de mobiliteitsproblemen niet op”

Het Vlaams Belang kan zich helemaal niet vinden in het recente memorandum van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. “Van deze organisatie mag meer, interessanter en beter verwacht worden dan een kopie van het verkiezingsprogramma van Groen”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Ons mobiliteitsnet moet vlotter en veiliger, en daarvoor is een efficiënt plan nodig, zoals dat van het Vlaams Belang.”

Het memorandum ‘om een samenleving te maken waarin iedereen, zonder onderscheid, zich met minimale negatieve effecten voor mens en planeet, vrij kan verplaatsen’ bevat drie grote pijlers. Vooreerst moeten de investeringen in bijkomende weginfrastructuur herleid worden naar nul, daarnaast wil het Netwerk een slimme kilometerheffing invoeren, en tot slot moeten bedrijfswagen vervangen worden door een ‘nabijheidsbudget’, wat voor elke Belg zou neerkomen op 400 euro per jaar.

“Mensen moeten zich met de wagen kunnen verplaatsen”

Voor het Vlaams Belang gaat het stuk voor stuk om ondoordachte en zinloze voorstellen. “Investeringen in weginfrastructuur stopzetten is naar de veiligheid toe het domste wat kan gebeuren. Betere wegen zorgen voor minder ongevallen”, stelt Vlaams Parlementslid Bart Claes. “En in de plaats van een kilometerheffing moet er een wegenvignet komen. Dat tijdsgebonden vignet vervangt de jaarlijkse verkeersbelastingen aan een vaste prijs en zal de Vlaming dus niks extra kosten. En het zorgt ervoor dat buitenlanders meebetalen voor onze infrastructuur.” Het volledig schrappen van de bedrijfswagen is voor het Vlaams Belang gewoon een zoveelste groene pestmaatregel. “Mensen moeten zich kunnen blijven verplaatsen met de wagen en een salariswagen is gewoonweg vaak een manier om hun werk te kunnen uitoefenen. En de bedrijfswagen maakt momenteel - of men dat nu aangewezen vindt of niet - deel uit van de verloning van mensen. Dit eenvoudigweg schrappen is dus zeker niet aan de orde.”

“Terwijl Vlaanderen dichtslibt en de weggebruikers steeds meer stilstaan, hebben we geen nood aan groene dagdromerijen zoals deze van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, maar aan een efficiënt mobiliteitsbeleid”, besluit Troosters. “Het Vlaams Belang organiseerde met het oog daarop eind januari een studiedag over mobiliteit en schoof daarbij meer dan honderd voorstellen naar voren om de Vlaamse mobiliteit te verbeteren. Zo onder meer het Vlaamse wegenvignet, een spoorveiligheidsplan en een maximaal toegelaten snelheid van 130km/u op autosnelwegen.