Nieuws
zaterdag, 24 dec 2022

Grote twijfels bij haal-en betaalbaarheid nieuwe beheersovereenkomsten NMBS en Infrabel

Foto: iStock. Grote twijfels bij haal-en betaalbaarheid nieuwe beheersovereenkomsten NMBS en Infrabel

Het Vlaams Belang heeft grote twijfels bij de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de nieuwe beheersovereenkomsten die Federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) sloot met NMBS en Infrabel. “De federale regering belooft geld dat er pas vanaf 2025 zal zijn”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Net op het moment dat het spoor in een diepe crisis zit met massa’s afgeschafte treinen, een structureel personeelsprobleem en een dalende stiptheid. Dat door de weinig beschikbare middelen een flink deel van de voorziene plannen en investeringen voor 2023 en 2024 moesten uitgesteld worden naar 2025 en 2026 is tegelijkertijd logisch en pijnlijk.”

Na aanslepende onderhandelingen heeft de federale regering finaal de lang aangekondigde nieuwe beheersovereenkomsten met de spoorbedrijven NMBS en Infrabel ondertekend. Op zich een goede zaak aangezien de vorige beheersovereenkomsten dateerden van 2008. De nieuwe overeenkomsten moeten de hoeksteen vormen voor een ambitieus toekomstproject voor het spoor. De eerstkomende 10 jaar krijgt de NMBS het uniek operator-schap op het Belgische spoornet toegewezen. Tegen 2032 moet het aantal reizigers met 30 procent groeien en het goederenvervoer met 100 procent. Alhoewel de al lang aangekondigde studie naar het te implementeren spoormodel nog moet worden uitgevoerd, kondigt men nu al aan dat er veel meer treinen zullen rijden. Meer treinen, modernere treinen, ’s morgens vroeger en ’s avonds later, met meer plaatsen voor fietsen, een betere toegankelijkheid, een beter mobiel bereik, flexibele en vereenvoudigde tarieven, levendige stations, extra personeel, en vooral: een verbeterde betrouwbaarheid en stiptheid.

Het Vlaams Belang uitte in het verleden al meermaals haar twijfels over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de aangekondigde plannen en werd daarin door verschillende instanties bijgetreden. “De regering kondigt aan de komende tien jaar maar liefst 43,7 miljard euro in het spoor te zullen investeren”, zegt Troosters. “Dat geld belooft ze echter pas vanaf 2025, vanaf een volgende legislatuur dus. Deze regering geeft dus geld dat er nu niet is toch uit voor twee volgende regeringen! Vivaldi kan dat.” 

“De NMBS heeft tot het einde van deze legislatuur 808 miljoen euro meer nodig dan finaal werd toegewezen”

Intussen is de realiteit dat de vaste exploitatietoelage voor de NMBS daalt van 1,2 miljard euro naar 982 miljoen euro. Daartegenover staat een bijzonder lage variabele toelage van 185 miljoen euro voor 2023 en slechts 50 miljoen euro voor 2024. “Mobiliteitsminister Gilkinet krijgt tot het einde van zijn ambtstermijn amper middelen terwijl het spoor in een diepe crisis zit met massa’s afgeschafte treinen, een structureel personeelsprobleem en een dalende stiptheid”, aldus Troosters. “De NMBS gaf al aan dat ze tot het einde van deze legislatuur 808 miljoen euro meer nodig had dan de middelen die finaal werden toegewezen. Dat door de weinig beschikbare middelen een flink deel van de voorziene plannen en investeringen voor 2023 en 2024 moesten uitgesteld worden naar 2025 en 2026 is tegelijkertijd logisch en pijnlijk.”

Het Vlaams Belang zal minister Gilkinet over de inhoud van de afgesloten beheersovereenkomsten met de spoorbedrijven bevragen. Zowel naar de haalbaarheid van de groots aangekondigde plannen, maar nog meer naar de betaalbaarheid ervan. “Het is jammer dat de ondertekening plaatsvond tijdens het kerstreces en de leden van de bevoegde Kamercommissie hierdoor geen voorafgaandelijke inzage in de ontwerpteksten krijgen”, besluit Troosters. “Gilkinet doorbreekt daarmee zijn eerdere belofte. Voor suggesties, opmerkingen, aanvullingen of waardevolle ideeën van de leden van de commissie mobiliteit is het alvast te laat.”