Nieuws
dinsdag, 30 jan 2024

Herwaardering vaktechnisch onderwijs nodig tegen stijgend aantal knelpuntberoepen

Het Vlaams Belang ijvert voor een herwaardering van het vaktechnisch onderwijs tegen het stijgend aantal knelpuntberoepen. “Omscholingsprojecten kunnen wel wat helpen, maar we moeten vooral terug meer jongeren opleiden in technische richtingen in het secundair onderwijs”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Ons vaktechnisch onderwijs is de afgelopen decennia door het beleid te vaak stiefmoederlijk behandeld geweest.”

Het aantal knelpuntberoepen is opnieuw gestegen. Dit jaar staan er maar liefst 241 beroepen op de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB, wat er zeven meer zijn dan vorig jaar. Vooral voor een heel aantal technische beroepen zoals onderhoudsmecanicien en heel wat specifieke functies in de bouwsector zijn er te weinig kandidaten. Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) stelt dat hij nog meer wil inzetten op specifieke omscholingsopleidingen en de mogelijkheid om te leren op de werkplek. Volgens Agoria, de sectorfederatie van technologische bedrijven, zit het probleem bij het feit dat alsmaar minder jongeren met een technisch diploma zijn om die jobs te gaan invullen. 

“De hervorming van het secundair onderwijs met een bredere eerste graad zorgde voor een devaluatie van het vaktechnisch onderwijs”, zegt Laeremans. “Daarnaast was er een miskenning van de waarde van goed vaktechnisch onderwijs. Nochtans schreeuwt de arbeidsmarkt om technisch geschoold personeel en verdienen vakmannen of vakvrouwen vaak meer dan veel tertiair geschoolden.”

“Ook de leraren moeten mee in de herwaardering van het vaktechnisch onderwijs”

Volgens het Vlaams Belang heeft Vlaanderen nood aan een beleid dat leidt tot herwaardering van het vaktechnisch onderwijs door eigenheid en eigenwaarde opnieuw in ere te herstellen. “Als een leerling na basisonderwijs metselaar, schilder, lasser of slager wil worden, laat die dat dan vooral worden”, aldus Laeremans. “Ook de leraren moeten mee in die herwaardering. We moeten zorgen dat zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun beroepssector en effectieve onderwijsmethoden toepassen.”

Voor die herwaardering moet er ook gekeken worden naar contextfactoren zoals infrastructuur. “Hier willen we prioriteit geven aan het bouwen van nieuwe en het renoveren van bestaande ateliers van vakscholen”, besluit Laeremans. “Maar we moeten ook beter gebruik maken van de aanwezige infrastructuur elders door bijvoorbeeld een nauwere samenwerking van vakscholen met technische hogescholen of met onderbenutte opleidingscentra van VDAB. Ons vaktechnisch onderwijs moet terug het product én de motor worden van kunde en innovatie.”