Nieuws
vrijdag, 14 jul 2023

Hoogst onzeker of ‘pensioenhervorming’ zal volstaan voor Europese relancemiddelen

Het is hoogst onzeker of de magere pensioenhervorming zal volstaan om aanspraak te kunnen maken op de uitbetaling van de eerste schijf van 850 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Herstel en Veerkracht (RRF). “We dreigen honderden miljoenen te mislopen door het slechte bestuur van Vivaldi”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Reccino Van Lommel.

Het Europees herstelfonds is een transfer vanuit de rijkere naar de zwakkere eurolanden. België zal ongeveer 17 miljard euro bijdragen aan het fonds en slechts 4,5 miljard euro ontvangen. België is dus een nettobetaler aan dit fonds van ongeveer 12,5 miljard euro. “Geld dat naar andere lidstaten vloeit en dat beter hier was geïnvesteerd”, zegt Van Lommel. “Daarenboven dreigen we door het wanbestuur van Vivaldi om zelfs dat geld ook nog mis te lopen. De betalingsaanvraag voor een eerste schijf uit het fonds ten bedrage van 850 miljoen euro heeft al ettelijke maanden vertraging opgelopen wegens het uitblijven van een pensioenakkoord.”

“We dreigen miljoenen euro’s te verliezen door het slechte bestuur van Vivaldi”

Het is zeer de vraag of de uiteindelijke pensioendeal met een voorspelde impact van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegen 2070 zal volstaan om de Europese relancesubsidies te kunnen aanvragen. “Vivaldi gaat ervan uit dat de pensioenhervorming de toets van Europa zal doorstaan”, zegt Van Lommel. “Nochtans verwachtte de Europese Commissie een inspanning tussen 0,9 en 1,2 procent van het bbp om toegang te krijgen tot de Europese middelen.” Aan die voorwaarde wordt alvast niet voldaan met deze hervorming. Bovendien verwacht de Studiecommissie voor de Vergrijzing dat de pensioenkosten de komende jaren nog verder de hoogte in zullen gaan. “Dit pensioenakkoord zal zo goed als geen impact hebben op de financiering van de vergrijzingskosten”, vervolgt Van Lommel. “En dat kan ons erg zuur opbreken.”

“Het is onduidelijk hoeveel geld België uiteindelijk zal mislopen indien de pensioenhervorming onvoldoende blijkt te zijn”, aldus Van Lommel. Volgens Céline Gauer, de adjunct-secretaris-generaal bij de Europese Commissie, kan het uitblijven van de gevraagde hervormingen niet enkel de uitbetaling van de eerste schijf aan relancegeld blokkeren, maar loopt ook de uitbetaling van de tweede en de derde schijf gevaar. Het mislopen van de relancemiddelen kan zo oplopen tot meer dan 4,5 miljard euro. Geld waar de economie op had gerekend.