Nieuws
woensdag, 16 aug 2023

Huurders moeten automatisch korting op onroerende voorheffing krijgen

Duizenden Vlaamse huurders lopen door een gebrek aan informatie een vermindering van hun onroerende voorheffing mis. “Net zoals de amper gebruikte huurpremie, is ook dit weer een voorbeeld van de uitblijvende administratieve vereenvoudiging”, zegt Vlaams Parlementslid Adeline Blancquaert. “Dit terwijl de korting eigenlijk perfect automatisch kan toegekend worden. De Vlaamse regering slaagt er opnieuw niet in de meest zwakken in onze samenleving te ondersteunen.”

Wie een huis bezit, twee kinderen ten laste heeft, of een persoon met een beperking in het gezin heeft, krijgt een korting op de onroerende voorheffing voor dat huis. Deze vermindering wordt automatisch verrekend. Huurders hebben hier ook recht op. De korting op de onroerende voorheffing die de eigenaar voor het huurhuis betaalt, komt namelijk hen toe. Alleen gebeurt dat niet automatisch en moeten huurders er zelf naar vragen. Weinig mensen zijn daar echter van op de hoogte, waardoor de belastingkorting amper wordt opgevraagd. Huurdersbonden kaarten het probleem al decennia aan bij de overheid. Desalniettemin heeft de Vlaamse regering hier nog op geen enkele manier verandering in gebracht. 

“Net zoals de amper gebruikte huurpremie, is ook dit weer een voorbeeld van de uitblijvende administratieve vereenvoudiging”, zegt Blancquaert. “Ook hier blijkt weer dat huurders vaak niet op de hoogte zijn van eventuele rechten die ze hebben. Huurders hebben het momenteel al zo moeilijk om alle eindjes aan elkaar te knopen dat dit een welgekomen verlichting zou zijn van hun zorgen.”

“Een automatisering van deze korting zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn”

De Vlaamse regering schiet tekort in haar informatieplicht. “Het is de taak van de overheid om burgers te informeren, zeker als het om mogelijke voordelen gaat”, aldus Blancquaert. “Vooral mensen die het financieel al heel moeilijk hebben en die reeds een te groot deel van hun inkomen aan huisvesting moeten besteden, worden hier het hardst door getroffen. Dit terwijl de korting eigenlijk perfect automatisch kan toegekend worden.” 

Het Vlaams Belang vindt dat de Vlaamse regering onvoldoende doet om armoede te bestrijden. “Het is makkelijk om in een regeerakkoord te stellen dat armoedebestrijding een prioriteit is als zelfs dit soort eenvoudige maatregelen uitblijven”, besluit Blancquaert. “Een dergelijke automatisering van het toekennen zou nochtans een vanzelfsprekendheid moeten zijn. De Vlaamse regering slaagt er opnieuw niet in de meest zwakken in onze samenleving te ondersteunen.”