zaterdag, 14 jan 2023

Illegale migratie in EU op hoogste niveau sinds 2016: “Opvang moet per definitie in eigen regio”

Het aantal illegale binnenkomsten in de Europese Unie is in 2022 met 64 procent gestegen ten opzichte van het jaar voordien. Dat is het hoogste niveau sinds 2016 volgens Frontex. Het Europese agentschap detecteerde 330.000 illegale grensoversteken in 2022. “Net nu de EU meer legale routes wil creëren, zien we recordcijfers aan illegalen Europa binnenstromen. Wie illegaal naar Europa komt, moet elk recht op asiel verliezen”, aldus Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang).

Frontex publiceerde vandaag haar jaarcijfers over illegale oversteken in 2022. Het is het tweede jaar op rij dat het agentschap een verhoging noteert. Van de illegalen heeft 47 procent de Syrische, Afghaanse of Tunesische nationaliteit. Voor Syriërs gaat hem om 94.000 personen, het dubbele van het jaar voordien. “Europa is voor gelukszoekers het beloofde land. Door de jarenlange verwaarlozing van een streng asielbeleid, blijft de illegale instroom maar toenemen”, stelt Vandendriessche. 

Via de Westelijke Balkanroute werden 145.600 mensen geregistreerd, een stijging van 136 procent ten opzichte van 2021. Dat zijn binnenkomsten via de regio Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. “De buitengrenzen zijn zo lek als een zeef. De EU probeert nu zelfs de Europese binnenruimte door visa-versoepelingen aan deze landen toe te staan. Op die manier blijft het dweilen met kraan open”, aldus het Europees Parlementslid. 

“Deze illegale invasie stoppen door meer legale routes te creëren, is zoals inbraak legaliseren omdat er te veel wordt ingebroken”

Ongeveer één op tien illegale binnenkomers zijn vrouwen. Negen procent zijn minderjarigen. “Toch blijft de hardnekkige mythe bestaan dat asielzoekers en migranten voornamelijk vrouwen en kinderen zijn. Deze cijfers bevestigen waar wij al langer voor waarschuwen: dit zijn voornamelijk jonge mannen, die verschillende veilige landen doorkruisen en op zoek gaan naar het meest gunstige sociaal vangnet. Zo zien we in België een enorme toename van Afghanen sinds de lancering van het groeipakket. Dit zijn geen vluchtelingen, maar welvaartshoppers”, meent Vandendriessche. 

Na de afname tijdens het coronajaar 2020 is dit al de tweede aanzienlijke stijging op rij. De cijfers benaderen zelfs de absolutie piek van de migratiecrisis in 2015-2016. “De EU wil deze illegale invasie stoppen door meer legale routes te creëren. Dat is zoals inbraak legaliseren omdat er in te veel huizen wordt ingebroken. We hebben geen nood aan een nieuw Migratiepact, maar aan een systeemverandering. We hebben behoefte een Fort Europa. Opvang moet per definitie in eigen regio gebeuren. Ontwikkelingshulp moet afhankelijk gemaakt worden van terugname van illegalen. De buitengrenzen moet juridisch en fysiek waterdicht worden gemaakt. Wie illegaal Europa binnenkomt, moet elk recht op asiel verliezen. NGO’s die meewerken aan illegale migratie zijn criminele organisaties. We moeten naar een compleet ander asielsysteem: per definitie in eigen regio, niet bij ons”, besluit Tom Vandendriessche.