vrijdag, 30 sep 2022

Inflatie op recordhoogte, maar nog geen structurele maatregelen

Foto: iStock. “Inflatie op recordhoogte, maar nog steeds geen structurele maatregelen”

De inflatie stijgt in september naar 11,27 procent en bereikt daarmee het hoogste niveau sinds augustus 1975, toen de inflatie uitkwam op 11,42 procent. “De hoge inflatie deze maand blijft ook nu weer voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Enkel een aanpak om de energieprijzen te laten dalen kan de inflatie afremmen. De Belgische regering mag niet wachten op Europa en moet dringend zelf maatregelen nemen.”

De Europese Centrale Bank faalt jammerlijk in haar voornaamste opdracht, het reguleren van de prijzen. “Het laattijdig en ondermaatse optreden van de ECB heeft bijgedragen aan het oplopen van de inflatie”, aldus Van Lommel. “En het wanbeleid van de Belgische regering doet er nog een schep bovenop. We zien dat de Belgische inflatie nog boven het Europese gemiddelde uitsteekt.”

“Dat was ook te verwachten, nadat de regering maanden lang de kop in het zand bleef steken”, vervolgt Van lommel. “Wij hebben minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) er herhaaldelijk op gewezen dat er dringend maatregelen moesten worden genomen. Pas nadat de problemen zich aan het opstapelen waren, werd die noodzaak pas erkend, met als gevolg dat de inflatie inmiddels torenhoog oploopt. De gezinnen staan met de rug tegen de muur en ook voor veel bedrijven staat het water aan de lippen.”

De verwachting is helaas dat de economie in een recessie zal belanden. De koopkracht van de huishoudens staat zwaar onder druk en mensen zullen steeds minder uitgeven. “Heel wat bedrijven zullen de productie noodgedwongen stilleggen vanwege de hoge energiekosten”, besluit Van Lommel. “Het is dan ook wraakroepend dat ondertussen structurele maatregelen nog steeds uitblijven."