Nieuws
dinsdag, 14 feb 2023

Inschrijvingsgeld universiteiten verhogen? “Geen oplossing voor onderfinanciering”

De rectoren van de Vlaamse universiteiten lijken het erover eens te zijn dat het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs moet stijgen. Volgens het Vlaams Belang het gevolg van een te grote instroom in het hoger onderwijs. “Het zou beter zijn om de instroom in het hoger onderwijs beter te controleren”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Met echte toelatingsexamens bijvoorbeeld zouden we jongeren waarvan we weten dat de kans miniem is op slagen, op voorhand kunnen verhinderen een foute beslissing te maken. Op die manier kan de overheid meer geld investeren per student.”

Het idee om het inschrijvingsgeld aan de universiteiten en hogescholen te verhogen vindt bijval bij de Vlaamse rectoren. Herman Van Goethem, de rector van de Universiteit Antwerpen, wierp in een interview op dat het inschrijvingsgeld wat hem betreft naar omhoog kon. Hij vindt wel dat dat enkel zou mogen “voor groepen die dat redelijk probleemloos kunnen betalen.” De rector van de Universiteit van Gent, Rik Van de Walle, sloot zich daarbij aan.

“Het hoger onderwijs in Vlaanderen kampt inderdaad met onderfinanciering”, zegt Slagmulder. “Dat komt mede doordat de Vlaamse regering de laatste jaren ook op de universiteiten bespaard heeft door het overslaan van groeipaden, maar ook door de extra taken die richting het hoger onderwijs worden geschoven, maar waar onvoldoende budget tegenover staat.”  Maar het Vlaams Parlementslid wuift het idee dat een verhoging van het inschrijvingsgeld een oplossing zou zijn voor die onderfinanciering weg. “Het inschrijvingsgeld eenvoudigweg verhogen is niet werkbaar, want dan heb je automatisch veel meer beursstudenten. Een mogelijk onderscheid maken tussen hogere en lagere inkomens, is dan weer onrechtvaardig. Dat zou voor heel wat gezinnen neerkomen op een extra belasting als ze een kind naar het hoger onderwijs sturen.”

“We investeren te veel in studenten die niet in een passende richting zitten en hun studie niet of te traag afwerken”

“Eigenlijk zit de kern van het probleem hem in de enorme instroom in het hoger onderwijs. Er zijn in ons land weinig inhoudelijke vereisten om te mogen starten aan studies. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de studie-efficiëntie. Concreet investeren we als samenleving veel in studenten die niet in een passende richting zitten en dus hun studie niet of te traag afwerken.” Het Vlaams Belang hamert daarom op andere maatregelen om de onderfinanciering van het hoger onderwijs aan te pakken. Zo zouden er bindende toelatingsexamens moeten komen om te voorkomen dat jongeren met minieme slaagkansen beginnen aan een traject dat ze niet kunnen afmaken. “Dit gecombineerd met strenge studievoortgangsmaatregelen zorgt voor een beperktere, maar meer kwaliteitsvolle studentenpopulatie. Op die manier kan de overheid meer geld investeren per student”, besluit Slagmulder. “Dat komt uiteindelijk iedereen ten goede.”