Persberichten
dinsdag, 22 nov 2022

‘Jeugdmigratie’ moet dringend halt worden toegeroepen

Foto: iStock. ‘Jeugdmigratie’ moet dringend halt worden toegeroepen

Het fenomeen van de ‘jeugdmigratie’ zit in de lift. Zoals staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) in haar jongste beleidsnota zelf stelt, werden de stijgende trends van de voorgaande jaren in 2022 nog verder overtroffen. “In augustus en september overschreed het aantal (zelfverklaarde) minderjarige asielzoekers, met respectievelijk 422 en 451, de drempel van de 400, om vorige maand zelfs te pieken tot liefst 533”, aldus Van Langenhove. “Dit probleem moet bij de wortel aangepakt worden door het fenomeen van de jeugdmigratie zelf aan banden te leggen.”

“Liegen over leeftijd mag niet beloond worden”

Niet enkel het aantal asielaanvragen van niet begeleide minderjarige vreemdelingen stijgt, maar ook het aantal ‘minderjarigen’ dat liegt over hun leeftijd. “Zo bleek vorig jaar liefst 69 procent van de jongeren van wie de leeftijd met een test kon worden vastgesteld, toch meerderjarig te zijn”, vervolgt Van Langenhove. “Dit cijfer laat weinig anders toe dan te concluderen dat hier sprake is van systematisch misbruik en bedrog op grote schaal.”

“Op Europees niveau moet dit land eindelijk op tafel slaan om de bestaande, lakse EU-regelgeving ter zake aan te scherpen”, besluit Van Langenhove. “Niet minder belangrijk is dat er in eigen land aan uitkeringssystemen waarvan onmiskenbaar een aanzuigeffect uitgaat - denk in dat verband maar aan de praktijk van de fameuze Vlaamse schooltoelage voor minderjarige asielzoekers - paal en perk gesteld wordt. Nu. Onmiddellijk. Voorgoed. Zo niet, zal het fenomeen van de illegale ‘jeugdmigratie’ aanhouden en dreigen de problemen alleen maar groter te worden.”