Persberichten
maandag, 16 sep 2019

Kamercommissie economie negeert signalen van economen en aanziet nakende recessie niet als prioritair

Vlaams Belang vraagt anticipatie op signalen die wijzen op een nieuwe mogelijke crisis

Vandaag besliste de Kamercommissie economie in haar eerste zitting over de regeling van de werkzaamheden waarbij prioriteiten worden vastgelegd voor de komende maanden. In het licht van de diverse analyses en de eensgezindheid van economen vroeg het Vlaams Belang om de diverse indicatoren die wijzen op een recessie en de invloed ervan op onze economie op de prioriteitenlijst te plaatsen, zodat noodzakelijke actiepunten daaruit kunnen voortvloeien. Commissievoorzitter Stefaan Van Hecke moest vaststellen dat er “geen draagvlak” was voor de behandeling van een mogelijke recessie of om hoogstens een hoorzitting te organiseren. Terwijl Duitsland gebukt lijkt te gaan onder een aanhoudende krimp van haar economie, waarschuwen vooraanstaande economen voor een wereldwijde nieuwe crisis.

"Nochtans is het noodzakelijk dat we ons voorbereiden op een nieuwe crisis in het belang van onze werkgelegenheid en investeerders. Met een geschat begrotingstekort van 13 miljard euro zou een onvoorbereide recessie alleen maar leiden tot een dieper gat. Het lijkt wel of de commissieleden wereldvreemd zijn", meent Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Reccino Van Lommel. Het Vlaams Belang negeert de signalen alvast niet en zal in de bevoegde commissie initiatieven blijven nemen.