Column van de voorzitter
donderdag, 01 apr 2021

Kantelpunt

Vlaams Belang

Bijna 2000 nieuwe leden! Dat is op het moment van dit schrijven het eerste resultaat van de huisbezoeken die vrijwilligers en kaderleden van onze partij over heel Vlaanderen uitvoeren. Het is een belangrijke stap in de goede richting en het brengt ons weer dichter bij ons doel: met stip de grootste ledenpartij van Vlaanderen worden. Een goed begin dus, maar er is nog veel werk voor de boeg.

Want vergis u niet! We zijn en blijven op dit moment duidelijk de grootste partij in de peilin-gen. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten. De weg naar 2024 is nog lang en in de politiek kan in die periode nog alles gebeuren.

Een partij als het Vlaams Belang moet het niet hebben van virtuele overwinningen in peilingen, maar vooral van het rechtstreeks contact met die Vlamingen die ons hun vertrouwen willen schenken. Alleen door zelf naar de mensen toe te gaan, te luisteren naar hun problemen en op basis daarvan echte oplossingen naar voor te schuiven, kunnen we het verschil maken. En alleen dan zullen we daar ook voor beloond worden in het stemhokje.

In tegenstelling tot alle andere partijen, staan wij aan de juiste kant van de geschiedenis. We bevinden ons op een kantelpunt: de Vlamingen en de rest van de Europeanen moeten een keu-ze maken. Ze moeten een keuze maken tussen uit de hand gelopen globalisme en nationalisme. Een keuze tussen ongebreidelde migratie en gesloten grenzen. Tussen criminaliteit en veiligheid. Tussen de rest van de wereld en onze eigen mensen. In Vlaanderen betekent dat een keuze tussen alle andere partijen en het Vlaams Belang.

Het is onze taak, jullie taak, om de balans naar ons te doen overhellen. Uit respect voor onze voorouders en uit liefde voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik reken daarvoor op alle leden en vrijwilligers van het Vlaams Belang. U maakt het verschil. Het gebeurt niet vaak, maar ik eindig mijn voorwoord dan ook met een Franstalige spreuk: Plus est en vous.

Tom Van Grieken