Nieuws
maandag, 13 mei 2024

Kiezen voor het gezin, is een positieve keuze

Vandaag opende De Standaard op bijzonder selectieve wijze het vuur op het gezinsprogramma van het Vlaams Belang. Voor het Vlaams Belang primeert de vrije keuze en bestaat er niet zoiets als te weinig of te veel kinderen krijgen. “Vlamingen worden momenteel door het beleid voor een valse keuze gesteld: of carrière maken of een gezin stichten. Cijfers van de Vlaamse overheid bewijzen dit. De kinderwens blijft algemeen genomen dezelfde, maar onze mensen kunnen deze niet realiseren”, stelt Kamerfractieleider en ondervoorzitter Barbara Pas (Vlaams Belang). “Omwille van praktische en financiële belemmeringen is de balans tussen werk en gezin compleet zoek. Net die belemmeringen wil het Vlaams Belang wegwerken.”

“Vlaams Belang pusht vrouwen om kinderen te krijgen voor hun 30ste”, kopte Simon Andries in De Standaard vandaag misleidend en subjectief. Het Vlaams Belang pleit ervoor de eenmalige geboortepremie te verdubbelen wanneer de moeder bij geboorte van het kind jonger dan 30 jaar is. “Dit is zowel in het belang van de gezondheid van de moeder als het kind”, aldus Pas. “We zien de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen een eerste kind krijgen alsmaar verder opschuiven. Ook dat is het gevolg van externe druk die door negatieve beleidskeuzes opgelegd wordt aan Vlamingen met een kinderwens in het algemeen.”

“Wij bouwen aan onze toekomst met en voor onze mensen”

Voor het Vlaams Belang is kiezen om een gezin te stichten, een positieve keuze die ondersteund dient te worden door het beleid. Cijfers van de Vlaamse overheid tonen aan dat de kinderwens van de Vlaming reeds decennialang net boven de twee kinderen ligt, terwijl het effectieve aantal geboortes alsmaar verder afglijdt. “Vlamingen kunnen hun kinderwens, voor zij die ze hebben, niet realiseren. Onze mensen worden beperkt in hun keuze om hun wens te verwezenlijken. En dat valt te wijten aan de overheid, die alsmaar meer financiële druk op de ketel zet”, vervolgt het Kamerlid. “Het Vlaams Belang gaat niet mee in het riedeltje dat massale immigratie nodig zou zijn om tegemoet te komen aan vergrijzingskosten. Wij bouwen aan onze toekomst met en voor onze mensen.”

Eveneens schept De Standaard de illusie dat de maatregelen die het Vlaams Belang voorstelt niet betaalbaar zouden zijn. “Wanneer de voorstellen van onze partij met cijfers van het Federaal Planbureau worden herrekend naar het Vlaams niveau, dan kan niet enkel ons integraal programma worden bekostigd, maar is er nog een budgettair overschot van 8,1 miljard euro voor Vlaanderen”, besluit Pas. “Belastinggeld moet nuttig besteed worden, in het belang van onze mensen. Het gezin vormt de hoeksteen van elke samenleving en ook daarin willen wij terecht investeren.”