Nieuws
donderdag, 08 dec 2022

“Klimaatcentrum in Ukkel is nutteloos prestigeproject”

Foto: iStock. “Klimaatcentrum in Ukkel is nutteloos prestigeproject”

Het Vlaams Belang stelt zich ernstig vragen over het klimaatcentrum dat eind november in Ukkel de deuren opende. De paars-groene regering besliste begin dit jaar om een excellentiecentrum voor klimaat op te richten”, zegt Kamerlid Pieter De Spiegeleer. Maar we hebben momenteel al verschillende federale en gewestelijke instellingen die zich met het klimaat bezighouden. Er is dan ook geen enkele noodzaak voor een extra centrum.

Het nieuwe klimaatcentrum heeft als hoofddoel het bundelen en coördineren van kennis en expertise uit verschillende overheidsinstellingen, kenniscentra en universiteiten. “Staassecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) claimt het centrum als ‘een van de grootste van Europa’ en maakt het daarmee duidelijk dat het hier alweer om een paars-groen prestigeproject gaat”, aldus De Spiegeleer. “Uiteraard wil het Vlaams Belang wetenschappelijk onderzoek ondersteunen, ook financieel, maar er moeten ook kritische vragen worden gesteld.” 

“Dit nieuwe klimaatcentrum heeft geen enkele toegevoegde waarde”

Het centrum zal ondergebracht worden op de campus in Ukkel waar ook het KMI gevestigd is. Federale kenniscentra zoals het KMI, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de Sterrenwacht zullen er deel van uitmaken. “Voor de werking ervan trekt de federale overheid een jaarlijks budget uit van twee miljoen euro”, vervolgt De Spiegeleer. “Maar de coördinerende rol die het krijgt toebedeeld, kan perfect uitgevoerd worden door de huidige instellingen.”

Het Vlaams Belang vindt het bedenkelijk dat Dermine het centrum, naast een coördinerende rol, ook wil laten zorgen voor de wetenschappelijke onderbouwing voor een ‘beter beleid’. De wetenschappers van het centrum moeten volgens hem het beleid ‘evalueren én voeden’. Een van hun opdrachten zal eruit bestaan studies op te stellen met klimaatscenario’s op regionale of lokale schaal. “Wetenschappers moeten op een autonome manier kunnen werken en hun resultaten op een objectieve wijze kunnen voorstellen”, besluit De Spiegeleer, “maar de coronacrisis heeft ons geleerd dat het niet aan experten is om hun beslissingen te laten doorwegen op beleidsbeslissingen.”