Nieuws
donderdag, 15 dec 2022

Kwetsbare Vlamingen in de kou: “Welzijnsbeleid schiet fors tekort!”

Foto: iStock. Kwetsbare Vlamingen in de kou: “Welzijnsbeleid schiet fors tekort!”

Het Vlaams Belang wees er ter gelegenheid van het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement op hoe het welzijnsbeleid van de Vlaamse regering ook in deze crisistijd fors blijft tekortschieten. Nog steeds krijgen veel mensen met een beperking niet de steun waar ze wettelijk gezien nochtans recht op hebben. Ook de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn onrustwekkend. De woonzorgcentra worden voor onze ouderen worden dan weer in toenemende mate onbetaalbaar. “Terwijl onze regeringen vele miljoenen over de balk gooien voor zinloze projecten in binnen- en buitenland en onze sociale zekerheid te grabbel wordt gegooid aan de tienduizenden niet-Europese gelukzoekers, blijven veel van onze mensen in de kou staan”, klaagt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse aan.

Personen met een beperking hebben recht op een persoonsvolgend budget, een budget op maat, waarmee ze noodzakelijke aangepaste zorgen kunnen betalen. In werkelijkheid krijgen nog veel mensen deze broodnodige ondersteuning niet omdat de Vlaamse regering weigert om er voldoende budgetten voor uit te trekken. “Enkel de personen met een handicap van prioriteitengroep 1 – die met de meest dringende vragen – krijgen de steun waar ze wettelijk recht op hebben”, zegt De Reuse. “Aan personen met een handicap die de regering indeelde in de lagere prioriteitengroepen 2 en 3 werd beloofd dat ze recht hebben op een persoonsvolgend budget, maar zij zijn veroordeeld tot jarenlang wachten in de hoop dat ook zij ooit aan de beurt komen.”

“De regering vindt onvoldoende geld voor steun aan onze behoeftigen, maar wel vlot miljoenen voor hulp aan immigranten die hier steeds talrijker toestromen”

Ook de geestelijke gezondheidszorg blijft kampen met lange wachtlijsten, alhoewel de noden nog nooit zo hoog zijn geweest. Kinderen en jongeren die nood hebben aan psychische hulp moeten tot vijf maanden wachten op een eerste afspraak omdat het aanbod ontoereikend is om aan de vraag tegemoet te komen. “Het is nochtans van groot belang dat kinderen en jongeren die met psychische problemen kampen tijdig de nodige hulp krijgen”, argumenteert De Reuse. “Anders bestaat het gevaar van hardnekkigere en langdurige verwikkelingen en zelfs zelfdoding. Dat jongeren zolang aan hun lot worden overgelaten is een ontwikkeld land als Vlaanderen onwaardig.”

De Reuse wees er daarenboven ook op hoe te veel bewoners van onze woonzorgcentra momenteel niet kunnen rekenen op kwalitatieve en betaalbare zorg. Het voorbije jaar kregen de woonzorgcentra de toestemming om hun dagprijzen tweemaal te indexeren waardoor de kloof tussen de hoge rusthuisprijzen en het lage gemiddelde pensioen verder toenam. Bovendien kwamen meerdere woonzorgcentra al in opspraak voor verwaarlozing van hun residenten. “Het is onaanvaardbaar dat kwetsbare ouderen na een leven hard werken niet kunnen rekenen op een veilige omgeving en betaalbare zorg”, klaagde De Reuse aan. “Ondertussen stellen we vast dat de regering die nooit voldoende geld vindt voor de steun aan onze behoeftigen, wel vlot miljoenen vindt voor de hulp aan immigranten die hier weer steeds talrijker toekomen. De omgekeerde wereld!”