Nieuws
maandag, 04 sep 2023

Laat inwoners beslissen over gemeentefusies

De inwoners van Tongeren hebben in een volksraadpleging massaal tegen de geplande fusie tussen Tongeren en Borgloon gestemd. “Men moet stoppen met gemeentefusies boven de hoofden van de burgers te beslissen”, zegt Vlaams Parlementslid Yves Buysse. “Een gemeentefusie kan als hier lokaal een draagvlak voor is, maar dient niet om de gemeenteschulden naar Vlaanderen te versluizen. Het voorbeeld van Tongeren toont aan dat verzet loont.”

‘Tongeren Eerst’, de organisator van de petitie, is erin geslaagd om in Tongeren een volksraadpleging af te dwingen over de fusieplannen met Borgloon. Die vond afgelopen zondag plaats waarbij in totaal 5.449 inwoners hun stem hebben uitgebracht. Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de stemmers tegen de fusie met Borgloon is. Slechts 20 procent van de mensen stemde "ja".

De Vlaamse regering is grote voorstander van gemeentefusies. Om dit aan te moedigen heeft zij een regeling voor schuldovername uitgewerkt, waar naargelang de grootte van de nieuwe fusiegemeente een eenmalige bonus van 200 tot 500 euro per inwoner wordt toegekend.  Het leidde er echter toe dat steden streven naar fusies om hun eigen opgebouwde schulden te verlichten. De meest opvallende gemeentefusieplannen zijn die van Antwerpen met Borsbeek en die van Mechelen met Boortmeerbeek. Die laatste ging vorig jaar echter niet door omwille van het hevige lokale verzet. 

“Het bewijst dat verzet tegen van bovenaf opgedrongen fusies wel degelijk succes kan hebben” 

“Men moet stoppen met gemeentefusies boven de hoofden van de burgers te beslissen”, zegt Buysse. “Wij zijn zeker niet afkerig tegenover fusies die het verhogen van de efficiëntie van de dienstverlening voor ogen hebben en niet louter dienen om de gemeenteschulden naar Vlaanderen te versluizen. Bovendien moet er hier een draagvlak voor zijn bij de inwoners en dus moeten burgers zich er via een referendum over kunnen uitspreken.”

Volgens het Vlaams Belang hebben inwoners een fusie dan ook niet zomaar te slikken. “Het voorbeeld van Tongeren bewijst opnieuw dat verzet tegen van bovenaf opgedrongen fusies wel degelijk succes kan hebben”, aldus Buysse. “Ook in Boortmeerbeek kreeg minister Bart Somers (Open Vld) van de inwoners nul op het rekest voor de overname van zijn Mechelse schulden. Dit moet ook als voorbeeld dienen voor de inwoners van Borsbeek om niet mee te gaan te gaan in de grootheidswaanzin van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).”