Nieuws
donderdag, 30 nov 2023

Leeftijd meest voorkomende vorm van arbeidsmarktdiscriminatie

Foto: iStock. Leeftijd meest voorkomende vorm van arbeidsmarktdiscriminatie

Het Vlaams Belang wil dat de regeringen niet uitsluitend focussen op etnische en genderdiscriminatie, maar maatregelen nemen om de leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan. Er wordt zeer veel gesproken over discriminatie op basis van etniciteit en geslacht. Toch toont onderzoek aan dat leeftijdsdiscriminatie de meest voorkomende vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt is, aldus professor Baert in de Afspraak van afgelopen dinsdag. “Als concrete oplossing schuiven we een stevige verlaging van de lasten op arbeid naar voor”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. Dit zal in het bijzonder voordelig zijn voor de tewerkstellingskansen van onze ouderen, aangezien hun lonen hoger liggen.” 

Een oudere kandidaat heeft 34 procent minder kans op een positieve reactie dan een jongere kandidaat. Zo blijkt uit een samenvoeging van alle praktijktesten - maar liefst 900.000 fictieve sollicitaties tussen 2005 en 2020 - die wereldwijd gebeurden. Minder mee met technologie, minder flexibel, minder goed op te leiden en duurder zijn de vooroordelen die het vaakst naar voren komen. “De stevige lastenverlaging op arbeid die het Vlaams Belang voorstelt, zal in het bijzonder voordelig zijn voor de tewerkstellingskansen van onze ouderen, aangezien hun lonen hoger liggen. 

“In plaats van vrijwel uitsluitend te focussen op etnische discriminatie en discriminatie op basis van geslacht, zouden de regeringen beter maatregelen nemen om de leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan”

Daarnaast ergert professor Baert zich aan de vaststelling dat mensen die ouder dan 55 zijn, vogelvrij lijken te zijn. Zeker als ze blank en man zijn. Vaak wordt er gezegd: “Dat is de redenering van een oude,‘witte’ man.” Als je hetzelfde zou zeggen over personen met een migratie-achtergrond of over een vrouw, zou dit totaal niet aanvaard worden. “Het is schrijnend dat de linkse elite en consoorten mensen met een migratie-achtergrond steevast als slachtoffers ziet en de oude blanke man als dader”, zegt Verreyt. “Terwijl het in de realiteit vaak net omgekeerd is.”

“Het Vlaams Belang vindt dat elke kandidaat moet beoordeeld worden op basis van verdienste en kwaliteiten”, concludeert Verreyt. “Niet op basis van kenmerken waar men geen controle over heeft zoals geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur of leeftijd.”