Nieuws
dinsdag, 03 okt 2023

Vlaams Belang legt plan op tafel voor hogere nettolonen

Foto: iStock. Vlaams Belang legt plan op tafel voor hogere nettolonen

De Vivaldi-regering voerde een terechte verhoging van de uitkeringen door, maar liet na hetzelfde te doen voor de nettolonen”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Het gevolg is dat Vivaldi het werkloosheidsval-fenomeen vergroot heeft. Daardoor is het voor sommige mensen niet interessant om te gaan werken, omdat hun nettoloon nauwelijks hoger zou liggen dan hun uitkering. Het Vlaams Belang legt drie concrete maatregelen op tafel om de nettolonen te verhogen. Daarbovenop pleit de partij voor een verhoging van het minimumloon met 5 procent. Het legt daarvoor ook een plan voor de financiering van al deze maatregelen op tafel. 

Allereerst pleit het Vlaams Belang voor de afschaffing van de bijzondere bijdrage van de sociale zekerheid. “Dat is een asociale belasting”, aldus Verreyt. “Want de laagste inkomensschijven worden belast tegen het hoogste tarief.” Daarnaast wil de partij de belastingvrije som verhogen tot 14.860,96 euro, het niveau van het leefloon van een alleenstaande. 

“Deze maatregelen zorgen ervoor dat iemand met een mediaan bruto maandloon van 3.500 euro 230 euro netto per maand extra overhoudt”

Ten derde pleit het Vlaams Belang voor een verlaging van het tarief van de tweede belastingschijf van de inkomstenbelastingen van 40 naar 30 procent. “Deze maatregelen zorgen ervoor dat iemand met een mediaan bruto maandloon van 3.500 euro 230 euro netto per maand extra overhoudt”, besluit Verreyt. “Daarbovenop wil het Vlaams Belang het minimumloon verhogen met 5 procent. Dit zou neerkomen op een verhoging van bijna 100 euro per maand.”