Nieuws
maandag, 27 jun 2022

Leerachterstand werkt schaduwonderwijs in de hand

Eén op de vijf ouders zegt dat hun kind nog steeds leerachterstand heeft en een even grote groep ouders ziet zich hierdoor genoodzaak om naar ‘schaduwonderwijs’ te grijpen. “Als de leerachterstand niet snel weggewerkt wordt, zullen er nog meer ouders hun kinderen naar dure bijlessen sturen”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Hierdoor dreigt er alsmaar meer een kloof te zullen ontstaan tussen wie zich geen bijles kan permitteren en wie dit wel kan.”

In een bevraging van ouderkoepel VCOV geeft één op de vijf ouders aan dat hun kind nog steeds achteroploopt. Volgens driekwart van hen is dat het gevolg van de coronamaatregelen, zoals de schoolsluitingen en het afstandsonderwijs. Door de leerachterstand zoekt één op de vijf ouders extra hulp buiten de schoolmuren, in de vorm van bijlessen of consultaties bij een logopedist of psycholoog voor studiebegeleiding. De groei van het zogenaamde ‘schaduwonderwijs’, waar verschillende experts al voor waarschuwden, wordt ook in de hand gewerkt door de leerkrachten zelf. Door het lerarentekort kunnen zij namelijk niet alle leerlingen evenveel aandacht geven en wie meer hulp of uitleg nodig heeft, raden zij zelf
bijlessen aan.

“Groei van het schaduwonderwijs ondermijnt de idee van kwalitatief Vlaams onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is”

“Het wordt alsmaar duidelijker dat de leerachterstand bij leerlingen nog lang niet is weggewerkt en hoe ingrijpend de gevolgen hiervan zullen zijn”, zegt Roosmarijn Beckers. “Zonder inhaalactie lopen we het risico om een verloren generatie te krijgen, wat op termijn de Vlaamse welvaart zal schaden. Het is daarom dat wij er tijdens de coronacrisis voor hebben gepleit om de scholen open te houden.”

Dat het ‘schaduwonderwijs’ de wind in de zeilen heeft door de leerachterstand verbaast Beckers niet. “Het is normaal dat ouders het beste voor hun kroost willen en alle beschikbare middelen gebruiken om het leerniveau van hun kinderen op te krikken. Het is echter een zeer verontrustende evolutie als leraren dit zelf gaan aanraden, want zo ondermijnen ze zelf de toegankelijkheid van kwalitatief onderwijs.”

Voor het Vlaams Belang gaan de leerachterstand en het lerarentekort hand in hand. “Beide problemen moeten samen aangepakt worden”, besluit Beckers. “Voor de toekomst van Vlaanderen is het absoluut noodzakelijk dat de leerachterstand zo snel mogelijk weggewerkt wordt en dit kunnen we enkel doen als er voldoende goede leerkrachten zijn. Minister van Onderwijs Ben Weyts moet stoppen met losse ad-hocmaatregelen te nemen en zo snel mogelijk met een globaal actieplan komen om het lerarentekort aan te pakken. Dit zou zijn absolute prioriteit moeten zijn.”