Nieuws
dinsdag, 20 apr 2021

Lessen LO schrappen in secundair: “Aanslag op mentaal welbevinden van jongeren”

Het Vlaams Belang is er geen voorstander van om de lessen Lichamelijke Opvoeding te laten vallen in het secundair onderwijs. Onze partij is voor het behoud vanuit breed vormende pedagogie en gezondheidsoverwegingen. “Eerder al in de commissie onderwijs haalden we aan dat - wanneer de kleinere vakken zoals LO nu geschrapt worden - er nadien ook hier een achterstand zal ontstaan”, aldus Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). “Bovendien zijn net die vakken van uitermate belang voor het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren en hebben ze dus ook indirect een invloed op de andere leerprestaties.” 

De Covid-19 Task Force deed een oproep om in het derde trimester de focus te leggen op essentiële leerstof. “Al moet er ook tijd gaan naar verbindende en verrijkende activiteiten”, klinkt het. Onderwijsexpert Wouter Duyck (UGent) roept eveneens scholen op om voor de laatste acht weken van het schooljaar keuzes te maken tussen essentiële en niet-essentiële vakken.

Volgens het Vlaams Belang is dit echter geen optie. “Dit zal ervoor zorgen dat 1 of 2-uursvakken de dupe zullen worden, wat niet bevorderlijk is voor de motivatie van leerlingen en de desbetreffende leraren”, reageert Laeremans. “Daarnaast zal de meeste overgeslagen leerstof ook ooit moeten ingehaald worden, want anders zal ook daar weer een nieuwe achterstand gecreëerd worden. En het kan er ook toe leiden dat de leerkrachten voor de hoofdvakken overbelast zullen worden.

“Het vervangen van een uurtje LO door een extra uurtje lezen zal niet het gewenste leerresultaat teweegbrengen”

Voorts is de gemakkelijkheidsoplossing van expert Duyck om het vak LO als "makkelijk te schrappen vak" te definiëren contradictorisch. “In hetzelfde advies van die task force van onder andere pediaters staat dat net obesitas en andere mentale aandoeningen worden aangehaald als nadelen van de – deeltijds – gesloten scholen”, vervolgt Laeremans. Bovendien ligt ons behoud van brede pedagogie alsook vakken zoals LO in lijn met wat hoofddocent Sport Pedagogiek Leen Haerens (UGent) zegt. Zij stelt dat Duyck voorbij gaat aan een aantal essentiële onderwijskundige principes en wetenschappelijke bevindingen. Meerdere studies tonen namelijk aan dat kinderen zich langer kunnen concentreren en betere leerprestaties neerzetten als ze meer bewegen. 

Tot slot bemerkt Laeremans dat onderwijsverstrekkers in wezen mogen schrappen in het leerstofaanbod zolang leerlingen de vooropgestelde eindtermen behalen. “De school is dus vrij om te beslissen”, besluit Laeremans. “Maar één ding staat buiten kijf en dat is dat geen enkele leerachterstand van algemene vakken het schrappen van beweging rechtvaardigt.”