Persberichten
vrijdag, 14 apr 2023

In maart opnieuw 10 procent meer asielaanvragen

In maart werden welgeteld 2.644 asielaanvragen geregistreerd, goed voor een stijging van tien procent in vergelijking met de maand voordien. In totaal staat de teller voor het eerste kwartaal van dit jaar daarmee al op 7.828. “Deze regering weigert tot op de dag van vandaag te doen wat andere Europese landen wél al deden: effectieve en efficiënte maatregelen nemen om de instroom in te dammen”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceerde vandaag de asielcijfers van maart. Daaruit blijkt duidelijk dat de instroom van asielzoekers op een hoog niveau blijft aanhouden. Gemiddeld waren er dit jaar nu maandelijks meer dan 2.600 asielaanvragen per maand. “Nog voor het eigenlijke ‘immigratieseizoen’ is begonnen valt reeds een tendens te ontwaren”, zegt Pas. “Zelfs als de verdere instroom tot het gemiddelde niveau van de afgelopen drie maanden ‘beperkt’ blijft, dreigen we ook dit jaar vlot de kaap van de 30.000 asielaanvragen te overschrijden.” Vorig jaar dienden maar liefst 36.871 mensen een asielaanvraag in.

“Zelfs als de verdere instroom tot het gemiddelde niveau van de afgelopen drie maanden ‘beperkt’ blijft, dreigen we ook dit jaar vlot de kaap van de 30.000 asielaanvragen te overschrijden”

“Bijzonder verbazend is deze gang van zaken niet te noemen”, stelt Pas in een reactie. “Deze regering weigert tot op de dag van vandaag te doen wat andere Europese landen wél al deden: effectieve en efficiënte maatregelen nemen om de instroom in te dammen. Ondanks de aanslepende asielcrisis is er van afdoende maatregelen om de instoom van niet-Europese gelukszoekers te verkleinen en hun uitstroom te vergroten nog altijd geen sprake.”

Alleen al uit het feit dat er – bovenop het historisch hoge budget voor de asielopvang van 703 miljoen euro – recent nog eens 158 miljoen euro extra werd uitgetrokken, blijkt volgens de Vlaams Belang-fractieleider dat deze regering ook zelf maar al te goed weet dat bij ongewijzigd beleid de instroom niet zou afnemen. “Dat wordt vandaag nog eens bevestigd door de eerste kwartaalcijfers voor 2023”, besluit Pas.