Persberichten
woensdag, 13 nov 2019

Minister De Croo bevestigt: Waalse en Brusselse ondernemingen hebben vaker lak aan fiscale regels

Waar de zetel van een onderneming gevestigd is, maakt wel degelijk een verschil. Inzake vennootschapsverplichtingen gaapt een kloof tussen Vlaanderen enerzijds en Wallonië, maar vooral Brussel, anderzijds. Er is sprake van een grote communautaire scheeftrekking, zo blijkt uit het antwoord van minister Alexander De Croo (Open VLD) op parlementaire vragen van Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Toch worden bedrijven in Vlaanderen strenger gecontroleerd dan bedrijven in Wallonië en Brussel.

Meer dan een derde van de Brusselse vennootschappen legt geen jaarrekening neer, tegenover een zesde in Wallonië en Vlaanderen. Vier op tien Waalse ondernemingen dienen dan weer hun jaarrekening te laat in, tegenover een derde in Brussel en Vlaanderen.

Maar liefst één op vijf Brusselse ondernemingen dient geen aangifte van vennootschapsbelastingen in (19,61%; Wallonië: 11,96% - Vlaanderen: 6,87%). Brusselse ondernemingen dienen deze aangifte ook vaker te laat in (7,27% t.o.v. 5,84% voor Wallonië en 5,01% voor Vlaanderen). Aanzienlijk meer ondernemingen in Wallonië en Brussel betalen hun vennootschapsbelastingen te laat (minder dan 20% in Vlaanderen tegenover 23% voor in de rest van het land). Bijna driedubbel tot dubbel zo veel Brusselse ondernemingen (15,90%) kunnen hun vennootschapsbelastingen niet meer betalen in vergelijking met Vlaamse (5,77%) en Waalse (7,63%).

Ook inzake de BTW-aangiftes zijn er duidelijke communautaire scheeftrekkingen. De helft tot dubbel zoveel ondernemingen in Wallonië (10,2%) en Brussel (14,5%) dienen hun BTW-aangifte te laat in (7.2% in Vlaanderen). Aanzienlijk meer Brusselse en Waalse ondernemingen betalen hun BTW te laat of niet.

Uit al deze cijfers zou men kunnen besluiten dat Waalse en Brusselse ondernemingen daarom terecht meer worden gecontroleerd dan Vlaamse. Nadere analyse van de cijfers leert echter dat er in Vlaanderen meer grondige verificaties worden uitgevoerd door de teams “controles” in verhouding tot eenvoudige verificaties uitgevoerd door de teams “beheerstaken”. In Vlaanderen zijn een kwart (24,04%) van de BTW-controles grondig tegenover een vijfde in Wallonië (20,46%) en minder dan een zesde in Brussel (15,95%). Wat de vennootschapsaangiftes betreft, zijn dat om en bij 15 procent grondige controles in Vlaanderen en Wallonië tegenover slechts 8,45 procent in Brussel.

Het beeld ontstaat wel eens dat men het in Brussel en Wallonië wat minder nauw neemt met de regels. Dat wordt alvast bevestigd door deze onthutsende cijfers voor de fiscale verplichtingen van vennootschappen. De hardwerkende Vlaamse ondernemer die vaker met alles in orde is, staat tegenover Brusselse en Waalse concullega’s die frequent buiten de lijnen kleuren. Ondernemingen die de regels omzeilen, vormen oneerlijke concurrentie voor ondernemingen die het wel goed menen. Het legt een veel diepgaandere problematiek bloot van fiscale ‘no go’-zones in onze hoofdstad en de daarmee gepaard gaande zwarte economie die in bepaalde delen van het land groter is dan de legale economie”, zegt Vlaams Belang Kamerlid Wouter Vermeersch. “Een sterk economisch weefsel veronderstelt ook een rechtszeker kader. Ondernemers en zelfstandigen moeten weten waar ze aan toe zijn. Principes zoals rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, maar ook de controles op de naleving van wetgeving moeten onverschillig zijn, waar ondernemingen zich ook bevinden in het land.”