Nieuws
woensdag, 13 mrt 2024

Nationale bank waarschuwt opnieuw voor federaal begrotingstekort

De Nationale Bank waarschuwt dat het federale begrotingstekort in 2023 weer fors verslechterde. “De Vivaldi-regering blijft haar financiële put alsmaar dieper maken”, zegt federaal fractieleider Barbara Pas. “Ze kan zich niet meer verschuilen achter de corona- en energiecrisis. Vlaanderen mag niet opdraaien voor het wanbeleid en moet het failliete België opdoeken.”

In haar jaarverslag heeft de Nationale Bank gewaarschuwd dat het begrotingstekort in 2023 fors verslechterde en dat het tekort de komende jaren zal blijven toenemen. Volgens haar zal er jaarlijks 2,5 miljard euro bespaard moeten worden enkel en alleen om het gat in de begroting niet verder te doen groeien. Om aan de Europese regels te voldoen, zullen er nog veel zwaardere besparingen nodig zijn van ongeveer 27 miljard euro verspreid over de komende jaren. Bovendien is het huidige tekort niet meer het gevolg van de ondersteunende maatregelen tijdens de corona- en de energiecrisis, vermits die in 2023 voor het merendeel niet langer van kracht waren. 

“Rampzalige begroting creëert mee momentum voor Vlaamse onafhankelijkheid”

“De Vivaldi-regering kan zich niet meer verschuilen achter de corona- en energiecrisis”, zegt Pas. “Aangezien de ondersteunende maatregelen zijn weggevallen, had het begrotingstekort net moeten afnemen, maar het omgekeerde is net gebeurd. De Vivaldi-regering is haar financiële put gewoon blijven dieper maken.”

Volgens het Vlaams Belang is het binnen België niet meer mogelijk om om iets te doen aan de financiële toestand. “Het momentum om tot Vlaamse onafhankelijkheid komt steeds dichter bij”, besluit Pas. “Vlaanderen mag niet opdraaien voor het wanbeleid en zich laten meesleuren in de bodemloze put. De rampzalige begroting zal ook de Franstaligen tot onderhandelingen dwingen om zo het failliete België op te doeken.”