Nieuws
vrijdag, 16 feb 2024

Begrotingstekort zal stijgen tot bijna 40 miljard euro

Het Planbureau waarschuwt ervoor dat het begrotingstekort zal stijgen naar 39,4 miljard euro in 2029. Vandaag heeft België al het op een na grootste tekort van de eurozone, maar de tekorten zullen de komende jaren blijven toenemen. “Onder Vivaldi heeft het begrotingstekort rampzalige proporties aangenomen”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Wouter Vermeersch. “Dit legt een bom onder de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”

Het aandeel van de federale overheid en de sociale zekerheid in het begrotingstekort zal toenemen van 70 procent naar bijna 90 procent. Dat heeft te maken met de stijgende uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg en de oplopende rentelasten. Vlaanderen en Wallonië zien hun tekort dalen, de Franse Gemeenschap en Brussel zitten dan weer met een licht stijgend tekort. “Het probleem zit bij het federale niveau, waar door de Belgische staatsstructuur hervormen onmogelijk is”, zegt Vermeersch. “Het zullen uiteindelijk de Vlamingen zijn die het gelag mogen betalen.”

“Het beleid dat deze regering heeft gevoerd is pure nalatigheid”

Zonder ingrijpen zal de kredietwaardigheid van België dalen en de langetermijnrente stijgen. “Dat legt een bom onder onze toekomst en dreigt het begin te zijn van een negatieve spiraal waar we nog erg moeilijk uit zullen raken”, vervolgt Vermeersch. “Het beleid dat deze regering heeft gevoerd is pure nalatigheid.”

Eind vorig jaar waarschuwde ook de Nationale Bank al dat de Belgische overheidsschuld onhoudbaar is. Ook de Europese Commissie en het Rekenhof sabelden de begroting al neer. “Geen enkele waarschuwing lijkt de Vivaldi-regering wakker te kunnen schudden”, aldus Vermeersch. “We stevenen zo af op een onhoudbare situatie.”