Nieuws
vrijdag, 31 mei 2024

Nee, langer werken is niet nodig

In een interview in De Standaard schijnen twee economen hun licht op de bloedrode begroting. Over één iets zijn ze het roerend eens: we zullen langer moeten werken, willen we tegemoet komen aan de vergrijzingskosten. Voor het Vlaams Belang is dat onbespreekbaar. “Wij stappen af van het leeftijdscriterium en kijken naar het aantal gewerkte uren”, reageert Kamerlid Ellen Samyn. “Na 40 jaar voltijds werken, moeten onze mensen een waardig pensioen kunnen genieten. Wie die loopbaan achter zich heeft, kan met pensioen. Ongeacht zijn of haar leeftijd.”

In het interview stellen beide economen dat de pensioenleeftijd verhoogd moet worden. Zij vinden het “de evidentie zelve” dat de pensioenleeftijd mee evolueert met de levensverwachting. “Stijgt die met zes maanden, dan werken we drie maanden langer”, klinkt het onder meer. Momenteel werkt een Belg gemiddeld 33 jaar tijdens zijn loopbaan.  “De pensioenleeftijd alsmaar optrekken, is onmenselijk”, aldus Samyn. “Het pensioen is een recht en moet een waarborg zijn voor een fijne oude dag na een leven lang werken. Want wij Vlamingen werken keihard, betalen torenhoge belastingen en krijgen daar de laagste pensioenen voor terug.” 

“Onze mensen zijn harde werkers en verdienen het dan ook om de vruchten te plukken van hun noeste arbeid”

Volgens het Vlaams Belang is de pensioenhervorming van Vivaldi een gemiste kans, en blijven de grote vraagstukken onaangepakt. “Wij leggen een eengemaakt pensioenstelsel voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren op tafel, opdat iedereen een waardige oude dag kan genieten”, aldus het Kamerlid dat daarbij verwijst naar de scheeftrekking inzake sociale zekerheid op het Belgische niveau. “Een betaalbaar en eerlijk pensioen is perfect mogelijk in een zelfstandig Vlaanderen. Onze mensen zijn harde werkers en verdienen het dan ook om de vruchten te plukken van hun noeste arbeid.”

Naast het verlagen van de pensioenleeftijd en de eenmaking van het pensioenstelsel, wil het Vlaams Belang het minimumpensioen aanzienlijk verhogen. “Dat onze ouderen amper rondkomen met hun pensioen, is gewoonweg schandalig. Wij ijveren voor een minimumpensioen van 1.800 euro dat stijgt met de index”, besluit Samyn. “Het pensioenplafond verlagen we naar een redelijk maximum van 4.800 euro bruto per maand. Iedereen heeft immers recht op een comfortabel pensioen.”