Nieuws
vrijdag, 05 apr 2024

Pensioenhervorming is gemiste kans

Gisteren werd het wetsontwerp over de hervorming van de pensioenen besproken in de Kamer. Maar van een echte hervorming is aan het einde van de legislatuur nauwelijks sprake. Volgens Kamerlid Ellen Samyn is minister van pensioenen Karine Lalieux (PS) en de Vivaldi-regering “opnieuw gebuisd” in tweede zit. “Deze pensioenhervorming zoals ze nu op tafel ligt, is en blijft vooral een gemiste kans op een échte hervorming.”

De betaalbaarheid van de pensioenen blijft het grootste pijnpunt. Volgens het vergrijzingsrapport van de Europese Commissie en het rapport van de Nationale Bank is en blijft de conclusie dat België de pensioenuitgaven minder onder controle heeft dan andere Europese landen. De pensioenkosten stijgen in België sneller dan elders. De regering gelooft in een verhoogde werkzaamheidsgraad in de toekomst die dat deels zou compenseren, “maar op dat vlak blijkt dat Franstalig België gigantisch achterop hinkt, uit cijfers blijkt zelfs dat er voor 2023 een achteruitgang was tegenover 2022. En dan pakt PS-partijvoorzitter, meneer Magnette, begin dit jaar nog eens uit met een 32-uren week”, stelt Ellen Samyn vast.

Daarnaast bracht de regering geen enkel onderdeel van de beoogde hervorming tot een werkelijk goed einde. Sommige maatregelen gaan de goede richting uit, maar zijn onvoldoende. Deze regering heeft voorts nagelaten om de lijst van zwaar werk aan te pakken, er is geen overdraagbaarheid van pensioenrechten tussen partners, een gebrekkige bescherming van pensioenrechten voor meewerkende echtgenoten, en men houdt krampachtig vast aan de pensioenleeftijd van 67 jaar, daar waar onze partij voorstelt om rekening te houden met het aantal arbeidsuren dat men heeft gepresteerd tijdens de loopbaan.

Van de harmonisering van de pensioenstelsels kwam nauwelijks iets in huis. Er blijft een groot verschil tussen het pensioen van werknemers en zelfstandigen enerzijds en ambtenaren anderzijds. “Een eengemaakt pensioenstelsel zou nochtans de oplossing kunnen zijn en is voor ons de logica zelf. Zelfstandigen, werknemers en ambtenaren spelen allen een cruciale rol in het behoud en de opbouw van onze welvaart en hebben recht op een degelijk en rechtvaardig pensioen”, betoogt Samyn.

De rusthuisfactuur stijgt veel sneller dan het pensioen

De verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro is grotendeels te danken aan de indexering van de pensioenen. "Maar zelfs met het verhoogde minimumpensioen komt een gepensioneerde simpelweg niet rond op het einde van de maand", aldus Samyn. “De duurdere winkelkar, de energiefactuur en de prijzen aan de pomp eten een zeer groot deel van deze verhoging op. En dan heb ik het nog niet gehad over de kosten van een rust- of verzorgingsinstelling. De gemiddelde rusthuisfactuur in Vlaanderen is gestegen tot meer dan 2100 euro. Dit bedrag ligt veel hoger dan het gemiddelde pensioen. De kloof met het gemiddelde pensioen zal overigens alleen maar groter worden, omdat de dagprijzen van woonzorgcentra gekoppeld zijn aan de consumptie-index en die van de pensioenen aan de trager stijgende gezondheidsindex. De rusthuisfactuur stijgt met andere woorden veel sneller dan dat het pensioen stijgt.” Het Vlaams Belang vindt dat iedereen die zijn leven lang gewerkt heeft, vandaag ten minste 1.800 euro pensioen na een voltijdse loopbaan zou moeten gegarandeerd krijgen.

"Vivaldi heeft geen enkele hervorming tot een goed einde gebracht, de fiscale hervorming is een stille dood gestorven, de arbeidsmarkthervorming wordt doorgeschoven naar een volgende regering, om nog maar te zwijgen over de ontspoorde begroting. En de regering probeert het wat te verdoezelen, maar in plaats van te zorgen voor een duurzaam pensioensysteem, heeft Vivaldi gezorgd voor een verdere toename van de vergrijzingskosten"