Nieuws
donderdag, 15 jun 2023

Nieuwe Moslimraad van Van Quickenborne zal islam in dit land niet gematigder maken 

Het Vlaams Belang vindt dat we van de regen naar de drop gaan met de Moslimraad, die de Moslimexecutieve moet vervangen. “Deze nieuwe Moslimraad, die uiteraard ook weer veel subsidies zal ontvangen, zal de islam in dit land niet gematigder maken", zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. "Er is niet meer steun aan de islam nodig, maar de stopzetting van alle overheidssteun aan de islam, het verbod op buitenlandse financiering en de sluiting van alle moskeeën waar extremisme of deloyauteit aan onze Vlaamse samenleving wordt gepredikt.”

De Moslimexecutieve, het orgaan dat alle moslims zou moeten vertegenwoordigen, was van bij haar ontstaan verwikkeld in allerlei schandalen, interne afrekeningen, extremisme en salafisme. De vertegenwoordigers bleken soms zelfs spionnen te zijn van buitenlandse regimes en altijd deloyaal tegenover ons land en onze cultuur. Vorig jaar besliste de federale regering om de erkenning van ervan in te trekken. Alle misstanden bleken helaas onvoldoende motivatie voor de Vlaamse Regering om hen de belangrijke bevoegdheden die ze hadden, af te nemen. Zo mocht de Executieve islamleerkrachten blijven aanstellen en erkenningsdossiers voor moskeeën blijven indienen. Er is nu op initiatief van federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) een nieuwe vzw opgericht die de Moslimexecutieve moet gaan vervangen, namelijk de Moslimraad. 

“De islamisering van Vlaanderen moet gestopt worden, niet enkel in het belang van de autochtone Vlaming, maar ook in het belang van die mensen van vreemde origine die het wél goed voor hebben met onze samenleving”

“De regering lijkt met de oprichting van de Moslimraad toe te geven dat de islam zelf niet in staat is om eigen vertegenwoordigers aan te duiden en dat moslimdemocratie eigenlijk enkel maar leidt tot extremisme en buitenlandse beïnvloeding. Deze nieuwe Moslimraad, die uiteraard ook weer veel subsidies zal ontvangen, zal de islam in dit land echter niet gematigder maken", zegt Janssens. "Miljoenen euro’s belastinggeld hebben niet tot meer gematigdheid geleid in de moskeeën, integendeel. Ook in gesubsidieerde moskeeën werd opgeroepen tot geweld op ongehoorzame vrouwen, tot homohaat en werd reclame gemaakt voor de Turkse dictator Erdogan." 

Het probleem is volgens het Vlaams Belang dat alle andere partijen blijven geloven in de maakbaarheid en de integreerbaarheid van de islam in dit land. "Er is niet meer steun aan de islam nodig, maar de stopzetting van alle overheidssteun aan de islam, het verbod op buitenlandse financiering en de sluiting van alle moskeeën waar extremisme of deloyauteit aan onze Vlaamse samenleving wordt gepredikt”, besluit Janssens. “Enkel zo kan de islamisering in Vlaanderen gestopt worden, niet enkel in het belang van de autochtone Vlaming, maar ook in het belang van die mensen van vreemde origine die het wél goed voor hebben met onze samenleving."